Arbetsgivararbete i Härjedalen lyfts som gott exempel på företagarkonferens

När Internationella företagarföreningen i Sverige håller en stor konferens är representanter för Arbetsförmedlingen i Härjedalen specialinbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter av arbetet med arbetsgivare och nyanlända.

Hur ska våra nya medborgare framgångsrikt integreras i det svenska samhället? Hur ska vi säkra att deras kompetenser tas tillvara på bästa möjliga sätt? Det är temat för konferensen som hålls i Stockholm 7–8 december.

– Goda arbetsgivarrelationer, fokus på styrkor och resultatskapande tid, precis så arbetar vi med integrationen, säger Sofia Karlsson, chef för Arbetsförmedlingen i västra Jämtlands län.

I Härjedalen kommun studerar eller arbetar två av tre nyanlända 90 dagar efter att de lämnat den tvååriga etableringsplanen. Det är mer än dubbelt så bra som rikssnittet.

Bland framgångsfaktorerna finns:

  • Arbetslaget organiseras utifrån medarbetares styrkor
  • Prioritera arbetsgivararbete och matchning utifrån mjuka kompetenser
  • Lösningsinriktat och fokus på arbetssökandes styrkor och kompetenser
  • Målinriktad samverkan
  • Renodlat arbete med mer tid för det som skapar resultat

– Vi gör inget unikt, så här arbetar vi inom Arbetsförmedlingen, säger Eva Bäck, sektionschef Arbetsförmedlingen Härjedalen.

På konferensen håller de fyra representanterna från Arbetsförmedlingen Västra Jämtlands län i en workshop.

Kontaktuppgifter

För kommentarer och mer information:
Sofia Karlsson, chef Arbetsförmedlingen Västra Jämtlands län, 010-487 44 04
Eva Bäck, sektionschef Arbetsförmedlingen Härjedalen, 010-486 09 78
Presskontakt:
Lotta Edman, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media