Arbetslösheten sjunker snabbast i Jämtland

Den ekonomiska oron har inte gett några negativa effekter på länets arbetsmarknad. Den starka konjunkturen märks i alla branscher vilket gör att länets arbetslöshet sjönk med 1,2 procentenheter jämfört med juli 2010 och dessutom varslades inte en enda person om uppsägning!

– Det är mycket roligt att se att arbetslösheten i vårt län sjunker snabbt, faktiskt snabbast av alla län under juli månad. Och en månad utan varsel är ytterst ovanligt säger Johan Tegnhed, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Östersund.

Under juli påbörjade 789 personer av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete. Av dem som fått arbete var 82 utrikesfödda, 99 funktionshindrade och 253 ungdomar.

– Juli månad har varit bra för alla våra grupper av sökande konstaterar Johan Tegnhed, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Östersund. Det är särskilt roligt att se att gruppen utrikesfödda arbetslösa och personer med funktionshinder fortsätter komma ut i arbete då vi satsar särskilt på grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.

I slutet av juli var den totala arbetslösheten i länet drygt 5 600 personer vilket innebar en minskning med knappt 950 personer. I andel av befolkningen mellan 16-64 år motsvarar det 7,1 procent att jämför med rikets 6.1 procent. Även gruppen personer i öppen arbetslöshet mer än 6 månader, vilken tidigare benämndes långtidsarbetslösa, får del av den förbättrade arbetsmarknaden. Gruppen omfattade 742 personer vilket är 71 personer färre jämfört med samma månad 2010.

– Vad gäller ungdomsarbetslöshet så är den fortfarande hög i länet men den sjunker snabbare hos oss än snittet för riket. Goda exempel på det ser vi i Berg och Härjedalen där ungdomsarbetslösheten sjunkit med 6,6 respektive 4,8 procentenheter jämfört med samma månad 2010 vilket är mycket glädjande.

– Vi hade knappt 600 nya jobb att förmedla under juli vilket är dryga 50 fler än samma månad förra året säger Johan Tegnhed. Konjunkturen är fortfarande stark och vår utmaning blir att fylla arbetsgivarnas ökande behov av arbetskraft.

Fakta

Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer: Johan Tegnhed, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar, 010-487 02 37

För information: Maria Salomonsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19


Presskontakt: Urban Isberg, Informatör, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar