Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Jämtlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om arbetsmarknaden för Jämtlands län, april 2018

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017.

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 4 323 personer (4 543) varav 716 inom etablering (926).
  • 9,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (11,0).* Sammanlagt 680 personer (806) varav 146 inom etablering (190).
  • 1 811 personer var öppet arbetslösa (2 048).
  • 2 512 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 529) varav 480 inom etablering (365).
  • 313 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (295) varav 1 inom etableringen (27).
  • 554 personer fick arbete (636) varav 21 inom etablering (36).
  • 38 personer varslades om uppsägning (60).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras 14 juni.

Fördjupade uppgifter finns i det bifogade faktaunderlaget. Bifogat är också en diagramsamling som visar trenderna över de senaste 20 åren.

För information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19
För kommentarer: Sofia Karlsson, chef Arbetsförmedlingen Västra Jämtlands län, 010-487 44 04
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se