Efterfrågan på arbetskraft ökade

I september ökade antalet nyanmälda lediga platser med 12 procent jämfört med för ett år sedan. Främst återfanns de lediga jobben inom finansiell verksamhet, företagstjänster, vård och omsorg, hotell och restaurang.

De största yrkesgrupperna som efterfrågades var planerare och utredare, kockar och kallskänkor, personliga assistenter, grundutbildade sjuksköterskor, städare och grundskollärare.
I slutet av september var cirka 4 700 länsbor inskrivna som arbetssökande vilket är drygt 400 personer färre än för ett år sedan.
Trenden på arbetsmarknaden håller i sig. Arbetslösheten har under året minskat sakta men successivt och vi ser till exempel att färre anmäler sig som arbetslösa, säger Christina Storm Wiklander, chef arbetsförmedlingen i södra Norrland.

Personer utan arbete minskade

Den totala arbetslösheten var i slutet av september 7,6 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg på 7,8 procent att jämföra med 8,5 procent i september 2013.
Arbetslösheten sjönk eller var oförändrad i samtliga kommuner förutom i Strömsund och Bräcke där den steg med 0,7 respektive 0,4 procentenheter. Länets högsta arbetslöshet återfinns i Strömsund kommun, 10,7 procent medan den var lägst i Åre och Krokom med 5,6 procent. Största förbättringen hittas i Berg där arbetslösheten var 1,5 procentenheter lägre än för ett år sedan.

Personer berörda av varsel minskade

I september 2014 inkom 36 varsel till Arbetsförmedlingen att jämföra med 92 varsel under september 2013.
– Att så pass få personer varslades om uppsägning under september är ytterligare ett tecken på en stabil arbetsmarknad säger Christina Storm Wiklander.

Kort om september

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

  • 473 personer fick arbete (518)
  • 714 lediga jobb anmäldes (628)
  • 4 715 personer var inskrivna som arbetslösa (5 101)
  • 1 299 ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa (1 388)
  • 36 varslades om uppsägning (92)
  • 7,6 procent var arbetslösa (8,2)
  • 16,8 procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa (18,1)

För mer fyllig information se filen Arbetsmarknadsläget i Jämtland i september.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef arbetsförmedlingen i södra Norrland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Den positiva trenden på arbetsmarknaden håller i sig
Christina Storm Wiklander