Efterfrågan på arbetskraft ökade under 2013

Jämfört med många andra län utvecklades länets arbetsmarknad positivt förra året och ytterligare förbättringar förväntas under 2014. Personer med svag ställning på arbetsmarknaden hade dock sämre utveckling, gruppen ökade med 200 personer under 2013.

Under 2013 anmäldes i genomsnitt 730 nya lediga platser i månaden i Jämtlands län. Det är drygt 100 fler platser än 2012. Främst återfanns de lediga jobben inom vård och omsorg, handel, hotell och restaurangbranschen.

Personer utan arbete minskade

Under 2013 var genomsnittet inskrivna öppet arbetslösa och inskrivna i program drygt 5 300 per månad. Det är 260 färre per månad jämfört med 2012. Trots det så visar de senaste månaderna under 2013 på en ökning men ligger fortfarande lägre än 2012.
Antalet arbetslösa kvinnor var i snitt drygt 2 270 per månad medan samma siffra för män var cirka 3 060. Båda grupperna minskade under 2013, kvinnorna med nästan 160 och männen med drygt 100.

Arbetslösa ungdomar minskade

Arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år var i genomsnitt drygt 1 400 i månaden under 2013, detta är nästan 200 färre i månaden än 2012. De som var öppet arbetslösa var i genomsnitt nästan 490 och de i program med aktivitet stöd var i snitt 950.

Antal i utsatta grupper ökade

– Vissa grupper av arbetslösa möter en, i ett eller annat avseende, svårare situation än genomsnittet på arbetsmarknaden och löper därför högre risk för långa tider i arbetslöshet säger Maria Salomonsson, analytiker vid arbetsförmedlingen.
Till dessa grupper räknas arbetslösa äldre 55-64 år, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer födda utanför Europa.
I slutet av 2013 tillhörde drygt 3 000, eller 57 procent, av länets inskrivna arbetslösa den utsatta gruppen vilket är 200 fler än året innan.
– En av våra största utmaningar i år är att skapa förutsättningar för dessa personer att få ett jobb. För varje dag som en människa går arbetslös förlorar samhället en viktig resurs. Det är därför viktigt att tiden i arbetslöshet blir så kort som möjligt säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund.

Färre personer berörda av varsel

Under 2013 varslades i genomsnitt 46 personer i månaden det är drygt 3 personer färre i månaden än under 2012. Flest varsel skedde i tillverkningsindustrin inom trä, kemikalier, plast och gummi. Det skedde även en del varsel inom databehandlingsverksamhet, service och tjänster.

Arbetsmarknadsutsikterna 2014

12 december 2013 kom Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på mer än 300 intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare. Prognoser för riket som helhet samt alla län finns att läsa på Arbetsförmedlingens hemsida.

Kort om december

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       747 (760)
 • Lediga jobb anmäldes               
       580 (349)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       5 415 (5 600)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 422 (1 614)
 • Varslades om uppsägning         
       6 (86)
 • Procent var arbetslösa               
       8,6 (9,0)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       18,5 (20,5)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 februari 2014.

För kommentarer: Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund,   010-486 42 02
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

För varje dag som en människa går arbetslös förlorar samhället en viktig resurs
Fredrika Henriksson