Få varsel och många nya lediga jobb

Arbetslösheten sjönk med 0,5 procentenheter i juli jämfört med för ett år sedan. Länets arbetsgivare anmälde  över 900 nya lediga jobb och störst efterfrågan var det på undersköterskor inom hemtjänst och äldrevård, sjuksköterskor, personliga assistenter, grund- och förskollärare.

Mindre än 10 personer varslades om uppsägning i juli vilket är cirka 30 färre än samma månad för ett år sedan.

– Kombinationen med lågt antal varsel och stor ökning av antalet nya lediga jobb gör att juli kan sammanfattas som en bra månad på länets arbetmarknad säger Urban Gyllander, vikarierande chef för Arbetsförmedlingen i Östersund.

Personer utan arbete minskade

I slutet av juli var den totala arbetslösheten drygt 4 600 personer eller 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg i juli på 7,7 procent.
Arbetslösheten sjönk i samtliga kommuner förutom i Strömsund där den steg med 0,3 procentenheter. Länets högsta arbetslöshet återfinns i Strömsund kommun, 10,7 procent medan den var lägst i Åre, 5,3 procent. Största förbättringen hittas i Ragunda där arbetslösheten var 2,0 procentenheter, eller 58 personer, lägre än för ett år sedan.

Färre arbetslösa ungdomar

I slutet av juli saknade 1 242 ungdomar 18-24 år jobb vilket är knappt 100 färre än för ett år sedan. Den lägsta ungdomsarbetslösheten kan noteras i Åre med 10,7 procent. Strömsunds kommun har störst ungdomsarbetslöshet med sina 20,4 procent.
– I slutet av augusti anordnar Arbetsförmedlingen och arbetsgivare inom fjällnäringen en rekryteringsmässa för att säkra bemanningen till kommande vintersäsong. Mässan genomförs i Åre och det finns hundratals lediga jobb, de flesta riktar sig till ungdomar som är intresserade av att jobba i fjällen under vintersäsongen säger Urban Gyllander.

Arbetslösa i utsatta grupper ökade marginellt

Vissa grupper av arbetslösa möter en, i ett eller annat avseende, svårare situation än genomsnittet på arbetsmarknaden och löper därför högre risk för långa tider i arbetslöshet.
I Jämtland tillhör två tredjedelar av alla inskrivna någon av de utsatta grupperna. Jämfört med för ett år sedan har gruppen ökat med 20 personer och omfattar nu drygt 2 800 personer. Antalet inskrivna med högst förgymnasial utbildning var vid slutet av juli månad 2014 nästan 1 410, en ökning med 55 personer jämfört med juli 2013.
– Det är alvarligt att en tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa i länet saknar gymnasieutbildning, något som de allra flesta arbetsgivare har som krav för anställning. Våra program och andra åtgärder blir mycket mer effektiva för dem som har slutfört sina gymnasiestudier säger Urban Gyllander.

Jobbmöjligheter Jämtlands län 2014-2015 uppdateras 1 september

Den 1 september 2014 presenteras en uppdaterad version av Jobbmöjligheter i Jämtlands län som beskriver inom vilka yrken det finns goda och mindre goda möjligheter att få ett jobb. Mer information finns på hemsidan, Yrkeskompassen och Jobbmöjligheter från februari 2014.

Kort om juli

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

  • 707 personer fick arbete (753)
  • 930 lediga jobb anmäldes (537)
  • 4 608 personer var inskrivna som arbetslösa (4 967)
  • 1 242 ungdomar 18-24      år som var inskrivna som arbetslösa (1 341)
  • 7,4 procent var arbetslösa (7,9)
  • 16,2 procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa (17,6)

För mer fyllig information se filen Arbetsmarknadsläget i Jämtland i juli.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Urban Gyllander,  arbetsförmedlingschef, 010-486 36 99
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Det är alvarligt att en tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa i länet saknar gymnasieutbildning
Urban Gyllander