Färre arbetslösa och fler lediga platser

För länet som helhet sjönk arbetslösheten i juli och förbättringen är större i Jämtland än för riket. Skillnaderna mellan länets kommuner är dock stora. I Härjedalens kommun sjönk andelen arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften till 5,8 procent medan den steg till 9,6 i Ragunda.

Antalet inskrivna arbetslösa i Jämtlands län har minskat med 7,9 procent sedan juli 2015 och andelen arbetssökande låg i slutet av juli 2016 på 6,8 procent av den registerbaserade arbetskraften vilket motsvarar knappt 4 200 personer. Länets lägsta arbetslöshet återfinns i Härjedalen, 5,8 procent, medan Strömsund har den högsta med 9,8 procent.

Även länets arbetslösa ungdomar blev färre och mot slutet av juli var 852 unga (18–24 år) inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 20,3 procent jämfört med för ett år sedan.
Anledningen till att arbetslösheten minskar handlar inte enbart om att alla får jobb utan baksidan är också att det är några som flyttar. Det märks extra mycket nu då ett antal ur de stora ungdomskullarna flyttar till annan ort för att studera säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.

Färre med långa tider i arbetslöshet

Under det senaste året har den totala arbetslösheten minskat med 5,6 procent bland personer med minst två års tid i arbetslöshet i Jämtlands län och ligger nu på 610 personer. I riket var det en ökning med 3,6 procent.
Långtidsarbetslösa är en grupp vi prioriterar högt. Därför är det glädjande att vi träffat en överenskommelse med Skogsstyrelsen om ett projekt som riktar sig till målgruppen. Projektet har 65 platser och ett övergripande mål är att göra projektdeltagarna mer anställningsbara i den gröna sektorn (skog, jord, trädgård och turism) men också öka deras möjligheter på den övriga arbetsmarknaden, säger Urban Gyllander, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Östersund.

Antal till arbete oförändrat

I slutet av juli 2016 påbörjade 482 av alla som var inskrivna vid länets arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är samma antal som motsvarande månad förra året.

Bland dem som fick arbete i juli var:

 • 210 kvinnor och 272 män (171 respektive 311 i juli 2015)
 • 111 ungdomar under 25 år (157 i juli 2016)
 • 118 utrikes födda (96 i juli 2015)
 • 30 tillhör etableringen (21 i juli 2015)
 • 74 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (64 i juli 2015)

Efterfrågan på arbetskraft

I juli ökade antalet nyanmälda lediga platser till länets arbetsförmedlingar. De yrken som efterfrågades mest var hotellreceptionister, kundtjänstpersonal, butikssäljare, fackhandel, städare, restaurang och köksbiträden. 

–I slutet av augusti har vi den årliga Fjällmässan i Åre och där kommer det att finnas hundratals jobb som lämpar sig för de som är på väg in på arbetsmarknaden, säger Urban Gyllander. 

Inga varsel i juli

I juli 2016 varslades inga personer om uppsägning. I juli förra året var motsvarande siffra 8 varsel. Jämför man årets samtliga sju månader så är det 169 som varslats vilket är något högre än samma period 2015 då endast 154 personer varslades.

      Kort om juli månad 2016, Jämtlands län   (Inom parentes anges motsvarande siffror för juli månad 2015)       
 •  6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3)*
 •  11,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,9)**
 •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 186 personer (4 543)
 •  482 personer fick arbete (482)
 •  323 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (355)
 •  929 nya lediga platser anmäldes (770)
 •  0 personer varslades om uppsägning (8)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år   ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år       

För kommentarer: Urban Gyllander, sektionschef, Arbetsförmedlingen i Östersund, 010-486 36 99
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Långtidsarbetslösa är en grupp vi prioriterar högt
Urban Gyllander