Fortsatt minskad arbetslöshet

Arbetslösheten fortsätter att minska i Jämtlands län. Samtidigt får färre länsbor någon form av arbete och ändå ökar antalet lediga platser.

Trenden som började i februari med en minskande arbetslöshet håller i sig. I maj var knappt 4 600 personer inskrivna vid något av Arbetsförmedlingens kontor i länet. Det är sex procent färre än samma månad i fjol.

Det är i linje med den prognos över länets arbetsmarknad 2015–2016 som Arbetsförmedlingen släppte i förra veckan. Bedömningen är att arbetslösheten kommer att fortsätta sjunka så att den nästa år beräknas vara 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. I maj var den 7,3 procent.

Färre får jobb
Arbetslösheten sjunker men färre får jobb. Under maj fick närmare 900 personer någon form av arbete. En minskning med nästan 16 procent jämfört med maj förra året.

– Det här visar att Arbetsförmedlingens satsning på arbetsgivare ligger rätt i tiden. Den negativa utvecklingen kommer att fortsätta om vi inte har arbetsgivarna, de offentliga och inte minst de privata, med oss, säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i södra Norrland och fortsätter:

– Samtidigt är det ju så att Arbetsförmedlingen har en stor utmaning i det faktum att kompetensen hos de inskrivna arbetssökande inte motsvarar kompetenskraven som finns hos arbetsgivarna.

Stor brist på arbetskraft
I maj ökade antalet nyanmälda lediga platser till länets arbetsförmedlingar med 25 procent. Platsstatistiken ska man visserligen vara lite försiktig med och inte använda sig av oreflekterat. Den täcker inte hela arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur.

Störst efterfrågan var det bland annat på grundutbildade sjuksköterskor och personliga assistenter. Det är också inom vård och omsorg som arbetsgivarna upplever den allra största bristen.

– Just inom vård och omsorg finns goda förutsättningar att minska problemet med tanke på det stora antal nyanlända som vi har i länet. Arbetsförmedlingen tillsammans med företrädare för arbetsgivare inom området samarbetar kring en modell som snabbare ska göra de nyanlända anställningsbara, säger Christina Storm Wiklander.

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen i södra Norrland, 010-486 98 58
För information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.

Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Arbetsförmedlingen har en stor utmaning i det faktum att kompetensen hos de inskrivna arbetssökande inte motsvarar kompetenskraven som finns hos arbetsgivarna
Christina Storm Wiklander