Hitta rätt person för jobbet

Många företagare vittnar om att det kan vara svårt att få tid för att rekrytera ytterligare personer till verksamheten. I ett litet företag som inte har en egen personalavdelning kan en rekrytering också innebära att man möter svårigheter man inte vet hur man ska hantera. Arbetsförmedlingen bjuder därför in lokala företagare till en arbetsgivarkampanj i Lillänge i Östersund den 6 maj.

I Östersund är drygt 2 600 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar, visar ny statistik som Arbetsförmedlingen tagit fram.

Bara i år kommer 753 personer gå i pension i Östersunds kommun. Denna siffra kan jämföras med de 677 ungdomar som kommer att träda in på arbetsmarknaden. Det är alltså fler personer som går i pension än det är som tillträder på arbetsmarknaden.

Den här generationsväxlingen ökar trycket på arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Det kan även ge en skjuts åt arbetssökande som i dag har svårt att hitta ett jobb. Men då gäller det att arbetsgivarna tar chansen att även anställa dem som har kompetens, men kanske saknar erfarenhet eller har någon form av hinder som gör att de har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Det kan handla om nyanlända, ungdomar, långtidsarbetslösa eller funktionsnedsatta.

– Det finns en stor kompetens som många arbetsgivare missar i den här gruppen. Vi vill öppna deras ögon. Det handlar om att hitta kompetensen där man kanske inte annars letar, säger Fredrika Henriksson chef för Arbetsförmedlingen i Östersund.

Inom en tioårsperiod kommer, med nuvarande pensionsregler, cirka 7 500 personer i Östersunds kommun att gå i pension. Under samma tidsperiod förväntas cirka 6 600 ungdomar komma ut på arbetsmarknaden. Detta innebär ett underskott på närmare 1 000 personer i arbetskraften.

– Redan nu har Östersund brist på arbetskraft i flera yrken som läkare, IT-arkitekter, kockar och murare säger Fredrika.

Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till arbetsgivare som anställer till exempel långtidsarbetslösa eller personer med nedsatt arbetsförmåga. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att informera arbetsgivare om lönesubventionerade anställningar.

– Många arbetsgivare känner inte till all den hjälp vi kan ge vid rekryteringar. Vi erbjuder bland annat kontaktpersoner som hjälper arbetsgivare att hitta rätt personer för dem. Där kan anställningsstöden bli en brygga till rätt kompetens, säger Fredrika Henriksson.

Den 6 maj flyttar Arbetsförmedlingen i Östersund ut sin verksamhet till Stora parkeringen i Lillänge i Östersund. På plats under dagen finns den turnébuss som besöker ett 20-tal olika orter i landet. I bussen kommer vi att ha seminarier om anställningsstöd, vilken service Arbetsförmedlingen erbjuder samt Drop-in för arbetsgivare.

Klockan 10 till 12 kommer Maria Stenhammar från näringslivskontoret i Östersunds kommun. Hon delar med sig av deras vision kring hur vi ska säkra rätt kompetens i Östersund. Vi ska vara en attraktiv ort där företag väljer etablera sig. Det gör att invånarantalet kan öka. Men hur får företagen den kompetens de behöver för att växa, och hur får invånarna de jobb de behöver för att stanna?

Press och media är välkomna att besöka oss i Lillänge.

Dag: 6 maj

Tid: kl. 10.00

För kommentarer och ytterligare information:
Fredrika Henriksson, 010-486 42 02

Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-48 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Många arbetsgivare känner inte till all den hjälp vi kan ge vid rekryteringar. Vi erbjuder bland annat kontaktpersoner som hjälper arbetsgivare att hitta rätt personer för dem. Där kan anställningsstöden bli en brygga till rätt kompetens.
Fredrika Henriksson