Inga varsel och sjunkande arbetslöshet

Arbetslösheten fortsätter sjunka i länet och är nu klart lägre än genomsnittet för riket. Länets arbetsgivare anmälde fler lediga jobb och inga länsbor varslades om uppsägning.

Under augusti månad fortsatte antalet inskrivna arbetslösa i Jämtlands län att minska vilket gör att länet fortsätter ligga lägre än snittet för riket. I månadsskiftet augusti-september var det 208 personer färre inskrivna arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar jämfört med för ett år sedan.

– Vi har över 850 nyanmälda lediga platser att förmedla. Att arbetsgivarna fortsätter söka arbetskraft tyder på att de ser ljust på framtiden, dessutom hade vi inte ett enda varsel i augusti vilket är ovanligt. Sammantaget ser jag tillbaka på en bra månad på länets arbetsmarkand säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund.

Lägre arbetslöshet än genomsnittet för riket

I slutet av augusti var den totala arbetslösheten 5 101 personer eller 8,1 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med för ett år sedan. I antal personer motsvarar minskningen 208 personer. Snittet för riket låg i maj på 8,5 procent, en ökning med 0,1 procentenheter vid samma jämförelse. Arbetslösheten sjönk mest i Bräcke kommun, -2,7 procentenheter medan den största ökningen hittas i Berg, plus 0,4 procentenheter.

Färre arbetslösa ungdomar

Även andelen arbetslösa ungdomar minskade i augusti. I länet var 18,4 procent arbetslösa vilket är 2,0 procentenheter lägre än för ett år sedan. Siffrorna för riket var 17,6 procent, en minskning med 0,8 procentenheter. När det gäller ungdomsarbetslöshet är det stora skillnader mellan länets kommuner. Den lägsta siffran finns i Åre, 12,4 procent medan den är högst i Ragunda, 24,7 procent. Största förbättringen återfinns i Bräcke där ungdomsarbetslösheten sjönk med 9,8 procentenheter eller 44 personer jämfört med för ett år sedan.

–En bra möjlighet för ungdomar att bygga på sina meriter är att ta ett säsongsjobb. I fjällvärlden finns det många lediga jobb inom hotell- och restaurangbranschen men man kan även vidga vyerna till att jobba utomlands en period. Vi har handläggare med specialinriktning på jobb i andra länder och deras nätverk kan vara till stor hjälp säger Fredrika Henriksson.

Kort om augusti

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       722 (865)
 • Lediga jobb anmäldes               
       862 (880)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       5 101 (5 309)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 414 (1 608)
 • Varslades om uppsägning         
       0 (23)
 • Procent var arbetslösa               
       8,1 (8,4)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       18,4 (20,4)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 oktober 2013.

För kommentarer: Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund,   010-486 42 02

För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19

Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

. Att arbetsgivarna fortsätter söka arbetskraft tyder på att de ser ljust på framtiden
Fredrika Henriksson