Inga varslade i december

I december månad lades inga varsel i länet. Antal varsel under 2014 var totalt 470 vilket är lägre än 2013 då varslen var drygt 590. Varslen har främst skett inom tillverkning och verkstadsindustri.

– Det faktum att inte en enda länsbo varslades om uppsägning under december visar att företagen har stabil efterfrågan på sina varor och tjänster vilket är mycket bra för arbetsmarknaden som helhet säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i Södra Norrland.

Nya lediga platser ökade jämfört med i fjol

I december 2014 minskade antalet nyanmälda lediga platser med 14 stycken till 566, jämfört med december 2013. Totalt under 2014 har drygt 9 700 platser anmälts i länet vilket kan jämföras med 8 770 platser under samma period föregående år.

– Att det är fler nyanmälda lediga platser i år jämfört med förra året är ytterligare ett tecken på en god arbetsmarknad. Det är till och med så att vissa arbetsgivare upplever svårigheter att få tillräckligt antal sökande till sina lediga tjänster. Detta är en utmaning som vi inom Arbetsförmedlingen tar på största allvar säger Christina Storm Wiklander.

De yrken som efterfrågades mest under december månad var förskollärare, grundutbildade sjuksköterskor, grundskollärare, personliga assistenter samt restaurang och köksbiträden.

Personer utan arbete minskade

Inskrivna arbetslösa i Jämtlands län har ökat fem månader i rad och i december 2014 uppgick antalet till drygt 5 000 personer. Trots det så innebär detta att det är 395 personer färre, eller 7 procent lägre, jämfört med december månad förra året.

– Detta är i linje med den prognos av arbetsmarknaden 2015 som Arbetsförmedlingen släppte i början av december säger Christina Storm Wiklander.

Arbetslöshetsnivåerna minskade i alla länets kommuner utom i Bräcke där den ökade svagt under december månad. De största förändringarna uppvisade Bergs kommun med en minskning om 1,4 procentenheter. Högst arbetslöshet redovisar Strömsunds kommun med 11,3 procent. Lägst arbetslöshet uppvisar Åre kommun med 5,4 procent.

Långtidsarbetslösa ökade marginellt

Under det senaste året har arbetslösheten bland personer med minst två års tid i arbetslöshet ökat med 1,3 procent. I riket var det däremot en minskning med 2,9 procent.

– Det är angeläget att förbättra förutsättningarna för dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarkanden. Med tanke på den negativa utvecklingen av länets tillgängliga arbetskraft och svårigheterna för arbetsgivare att hitta rätt kompetens behöver alla resurser tas till vara säger Christina Storm Wiklander. 

  
      Kort om december månad 2014, Jämtlands län   (Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2013)       
  • 8,0 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6)*
  • 17,1 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,5)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 5 020 personer (5 415)
  • 615 personer fick arbete (745)
  • 440 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (415)
  • 566 nya lediga platser anmäldes (580)
  • 0 personer varslades om uppsägning (6)
  *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år      

För mer fyllig information se filen Arbetsmarknadsläget i Jämtland i december.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen i södra Norrland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Det är angeläget att förbättra förutsättningarna för dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarkanden
Christina Storm Wiklander