Kraftig minskning av antalet varsel

Under februari varslades endast fem personer om uppsägning och många arbetsgivare söker efter vikarier inför semesterperioden. Men det är inte alla grupper som får del av kakan. Arbetslösheten bland utrikesfödda och funktionsnedsatta ökar

– Under februari varslades endast fem länsbor om uppsägning vilket är hela 111 personer färre än i februari 2011. Samtidigt hade vi drygt 200 fler feriearbeten att förmedla jämfört med samma månad förra året. Trots en viss nationell konjunkturavmattning tolkar jag det som att länets arbetsmarknad fortfarande mår relativt bra säger Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef i Östersund.

Under februari påbörjade 778 personer av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete vilket var 95 personer färre jämfört med samma månad förra året. Antalet nyanmälda platser var 671 i februari vilket är i stort sett samma antal som för ett år sedan. Under februari registrerades 349 nya arbetslösa, en ökning med 69 personer jämfört med för ett år sedan.

Den totala arbetslösheten sjunker

I slutet av februari var den totala arbetslösheten i länet 5 991 personer vilket innebar en minskning med 608 personer jämfört med samma månad förra året.
I andel av den registerbaserade arbetskraften (se faktaruta) mellan 16-64 år motsvarar det 9,3 procent att jämföra med rikets 8,7 procent. Det är stora variationer mellan länets kommuner. Lägst arbetslöshet hittar vi i Åre med 4,4 procent medan den högsta siffran, 13,5 procent, finns i Bräcke.
– Vad som är bekymmersamt är att grupperna utrikesfödda och de med nedsatt arbetsförmåga inte får del av den i övrigt goda arbetsmarknaden. Vår utmaning är att stärka deras ställning säger Johan Tegnhed.

Även ungdomsarbetslösheten sjunker. I slutet av februari var det 20 färre arbetslösa ungdomar jämfört med februari förra året. Sammanlagt var 1 719 ungdomar 18-24 år arbetslösa och fördelningen i gruppen var 653 kvinnor och 1 066 män. Den totala arbetslösheten bland ungdomar var 21,0 procent i länet att jämföra med rikets 17,8 procent och även bland ungdomar skiljer det sig mycket om man jämför respektive kommun. Åre är lägst med 6,1 procent medan den högsta siffran noteras i Bräcke med 29,1 procent.
– Värt att notera är att ungdomsarbetslösheten i Bräcke, som ligger högst i länet, har sjunkit med 11,9 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Det måste ses som en mycket positiv trend säger Johan Tegnhed.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information: statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Johan Tegnhed, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar, 010-487 02 37

För information: Timo Mulk-Pesonen, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86


Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar