Krafttag mot ungdomsarbetslösheten med framgångsrikt projekt

Nu avslutas projektet Ung framtid. Genom projektet har Arbetsförmedlingen tagit krafttag mot ungdomsarbetslösheten i flera delar av Sverige med högst ungdomsarbetslöshet. I de deltagande kommunerna i Jämtlands län, Härjedalen, Strömsund och Östersund, har 7 av 10 fått jobb eller börjat studera via Ung framtid.

I Ung framtid har man lagt lika mycket tid på att möta arbetssökande ungdomar som att ge service till arbetsgivare. Det har resulterat i lyckade matchningar. 

– Vi vet att samarbetet med arbetsgivare är en tydlig framgångsfaktor för att minska ungdomsarbetslösheten, därför har vi arbetat nära de lokala arbetsgivarna och utgått från deras kompetensbehov, säger Olle Nordberg, delprojektledare för Ung framtid i Jämtlands län.

Ung framtid har intervjuat arbetssökande och arbetsgivare om deras behov och tillsammans med dem tagit fram verktyg för lyckade rekryteringar. Utifrån behoven erbjuder projektet service och aktiviteter.

– I arbetet med nyanlända ungdomar ser vi till exempel tydligt att det ger effekt att skapa mötesplatser för unga och arbetsgivare, vilket är värdefullt nu när många som kommit till Sverige de senaste åren nu ska ut i arbetslivet, säger Mikael Öhrner, delprojektledare för Ung framtid i Jämtlands län.

Sverige har idag rekordlåg ungdomsarbetslöshet. Oavsett konjunkturläget behöver många hjälp att ta första steget ut på arbetsmarknaden som är viktigt för varaktig etablering i arbetslivet. När projektet nu avslutas tar Arbetsförmedlingen tillvara på erfarenheterna i olika former på olika orter. Gemensamt är dock ambitionen att jobba vidare och utveckla arbetet med ungdomar ytterligare.

Faktaruta om Ung framtid

Bakgrund

Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid startade som ett projekt för att minska ungdomsarbetslösheten i de regioner i EU som hade en ungdomsarbetslöshet över 25 procent. Ung framtid finns på ett nittiotal orter i landet – från Trelleborg i söder till Strömsund i norr. Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden. Ung framtid startade september 2014 och avslutas i juni 2018.

Ung framtid finns i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Målgrupp

Vänder sig till personer mellan 16 och 24 år, eller de mellan 16-29 år med etableringsplan eller tillhörande etableringsprogrammet.

Resultat

18 000 ungdomar har deltagit i Ung framtid. 7 av 10 av de som deltagit i projektet har börjat arbeta eller studera.

För kommentarer: Mikael Öhrner, delprojektledare Ung framtid, 010-486 80 01
Olle Nordberg, delprojektledare Ung framtid, 010-488 11 82

Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed


 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera