Månadsstatistik för Jämtlands län januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Jämtlands län. Statistiken baseras på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Jämtlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffor för januari 2017)

  • 7,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 4 524 personer (4 705) varav 754 inom etablering (916).
  • 10,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,1).* Sammanlagt 752 personer (891) varav 146 inom etablering (189).
  • 2 011 personer var öppet arbetslösa (2 238).
  • 2 513 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 467) varav 456 inom etablering (338).
  • 402 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (436).
  • 611 personer fick arbete (656) varav 38 inom etablering (44).
  • 75 personer varslades om uppsägning (37).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars kl. 8:00.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag innehållande bland annat en karta med aktuell arbetslöshet i länets alla kommuner. Bifogat är också en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren. Och här finns en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Kontaktuppgifter

Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef och talesperson för Arbetsförmedlingen i Jämtlands län, 010-487 44 04
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker Jämtlands län, 010-487 67 19
Presskontakt: Lotta Edman, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se