Månadsstatistik för Jämtlands län maj, 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Jämtlands län. Statistiken baseras på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2018, Jämtlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 4 004 personer (4 314) varav 693 inom etablering (923).
  • 8,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (10,3).* Sammanlagt 603personer (747) varav 136 inom etablering (194).
  • 1 645 personer var öppet arbetslösa (1 889).
  • 2 359 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 425) varav 477 inom etablering (414).
  • 263 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (356) varav 7 inom etableringen (27).
  • 820 personer fick arbete (879) varav 40 inom etablering (58).
  • 17 personer varslades om uppsägning (43).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Månadsstatistiken för juni och juli månad publiceras 13 augusti kl. 8:00

Bifogat finns en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Juni och juli månadsstatistik presenteras 13 augusti.

För mer information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19
Presskontakt: Lotta Edman, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media