Många länsbor fick jobb

Under april fick 940 länsbor någon form av arbete vilket är 158 personer fler än i april förra året. Hälften av jobben gick till dem som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Våra resurser ska främst gå till de som står längst från ett jobb, därför är det tillfredsställande att så många ur den gruppen gick ut i jobb under april säger Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingschef i Östersund.

Färre arbetslösa ungdomar men många är utanför arbetsmarknaden

Andelen arbetslösa ungdomar minskade i april. I länet var 18,7 procent arbetslösa vilket är 2,1 procentenheter lägre än för ett år sedan. Siffrorna för riket var 16,5 procent, en ökning med 0,1 procentenheter. När det gäller ungdomsarbetslöshet är det stora skillnader mellan länets kommuner. Den klart lägsta siffran finns i Åre, 11,2 procent medan den högsta är i Ragunda, 27,7 procent. Största förbättringen återfinns i Bräcke där ungdomsarbetslösheten sjönk med 8,4 procentenheter eller 29 personer jämfört med för ett år sedan.

Men det finns ett stort antal ungdomar som missas i statistiken över arbetslöshet. Antalet unga, 16-29 år, som varken har arbetat eller studerat tre år i rad uppgår till 77 000 i riket. Och av dessa har drygt 20 000 aldrig varit inskrivna på Arbetsförmedlingen eller för den delen haft kontakt med sin hemkommun.
I Jämtland rör det sig om drygt 900 ungdomar som varken har arbetat eller studerat tre år i rad. I andel av befolkningen i den åldersgruppen är siffran 4 procent för länet och 4,5 för riket.
Mer om detta finns att läsa i bifogad rapport.
– Kombinationen av att varken ha arbetat eller studerat under flera år i rad gör att många i gruppen riskerar att permanent hamna utanför samhällslivet säger Fredrika Henriksson.
– De unga som varken arbetar eller studerar är en outnyttjad resurs. Det är viktigt ur både ett samhälls- och individperspektiv att dessa unga erbjuds stöd och hjälp för att etablera sig på arbetsmarknaden eller i studier, säger Fredrika Henriksson.

Fler lediga jobb och få varsel

I april anmäldes 783 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar vilket är 170 fler jämfört med för ett år sedan. De lediga jobben fanns främst inom hotell och restaurangbranschen, vård och omsorg samt handel. Under månaden varslades 26 personer om uppsägning vilket är i stort samma nivå som för ett år sedan.

Lägre arbetslöshet men stora skillnader mellan kommunerna

I slutet av mars var den totala arbetslösheten 5 534 personer eller 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg i mars på 8,5 procent, en ökning med 0,2 procentenheter vid samma jämförelse. Den lägsta arbetslösheten noteras i Åre kommun med 6,7 procent medan Ragunda hade länets högsta notering med 12,5 procent. I Bräcke sjönk den totala arbetslösheten med 3,0 procentenheter vid en jämförelse med mars 2012 vilket även är den största förbättringen i länet.

Av dem som fick arbete i januari var 257 ungdomar, 93 utrikesfödda och 119 med någon form av funktionsnedsättning. De var fler män än kvinnor som fick arbete under månaden, 569 män och 371 kvinnor.

Kort om april

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                            
  940 (782)
 • Lediga jobb anmäldes                         
  783 (613)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa                    
  5 534 (5 865)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
  1 438(1 640)
 • Varslades om uppsägning                  
  26 (24)
 • Procent var arbetslösa                        
  8,7 (9,2)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
  18,7 (20,8)

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

För kommentarer: Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingschef i Östersund, 010-486 42 02
För information: Maria Salomonsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Kombinationen av att varken ha arbetat eller studerat under flera år i rad gör att många i gruppen riskerar att permanent hamna utanför samhällslivet
Fredrika Henriksson