Många länsbor långt från ett arbete

Mer än hälften av länets arbetslösa tillhör någon av Arbetsförmedlingens prioriterade grupper. Till dessa grupper räknas arbetslösa äldre 55-64 år, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer födda utanför Europa.

Arbetslösheten sjunker i Jämtland men den goda arbetsmarknaden kommer inte alla till godo. Jämfört med för ett år sedan är det 265 personer fler i de prioriterade grupperna och totalt omfattar de nästan 3 000 personer i länet. Den största ökningen har skett inom gruppen nyanlända vilka i slutet av oktober var 670 personer.

Att fler personer i de här grupperna får arbete är viktigt, inte bara för individen utan även för samhället som helhet säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund.

Med tanke på att det hela tiden sker en generationsväxling i länet så är det nödvändigt att ge dessa personer möjlighet att komma ut i arbetslivet så fort som möjligt. På Arbetsförmedlingen finns olika stöd för den som rekryterar personer ur våra prioriterade grupper.
Vi kan stötta till exempel vid fysisk anpassning av arbetsplatsen men även ge stöd i hur man kan anpassa arbetets upplägg säger Fredrika Henriksson.

Fortsatt sjunkande arbetslöshet

I slutet av oktober var den totala arbetslösheten 5 230 personer eller 8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med för ett år sedan. I antal personer motsvarar minskningen 163 personer. Snittet för riket låg i oktober på 8,5 procent, en minskning med 0,1 procentenheter vid samma jämförelse. Länets högsta arbetslöshet återfinns i Ragunda kommun, 10,6 procent medan den var lägst i Krokom, 6,4 procent. Av dem som fick arbete var 229 ungdomar, 120 utrikesfödda och 136 med någon form av funktionsnedsättning.

Färre arbetslösa ungdomar men stora skillander inom länet

Även andelen arbetslösa ungdomar minskade i oktober. I länet var 18,4 procent arbetslösa vilket är 2,1 procentenheter lägre än för ett år sedan. Siffrorna för riket var 17,4 procent, en minskning med 1,2 procentenheter. När det gäller ungdomsarbetslöshet är det stora skillnader mellan länets kommuner. Den lägsta siffran finns i Åre, 11,2 procent medan den är högst i Ragunda, 25,2 procent. Största förbättringen återfinns i Bräcke där ungdomsarbetslösheten sjönk med 10,5 procentenheter eller 47 personer jämfört med för ett år sedan.

Kort om oktober

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       869 (987)
 • Lediga jobb anmäldes               
       609 (565)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       5 230 (5 393)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 413 (1 614)
 • Varslades om uppsägning         
       41 (196)
 • Procent var arbetslösa               
       8,3 (8,5)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       18,4 (20,5)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 17 december 2013.

För kommentarer: Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund,   010-486 42 02
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi stöttar arbetsgivare med både fysisk anpassning av arbetsplatsen men även arbetets upplägg
Fredrika Henriksson