Stadigt sjunkande ungdomsarbetslöshet

Vid en jämförelse med för ett år sedan är var det i slutet av mars 147 färre ungdomar som saknade jobb eller sysselsättning. Största förbättringen finns bland dem som har långa tider i arbetslöshet.

– Eftersom ungdomar är en våra prioriterade grupper är det glädjande att ta del av statistiken. Men bakom denna är det faktiskt 147 unga pojkar och flickor som har fått någon form av sysselsättning och därmed ett avstamp mot framtiden säger Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingschef i Östersund.

Färre arbetslösa ungdomar

Andelen arbetslösa ungdomar minskade i mars. I länet var 19,5 procent arbetslösa vilket är 1,5 procentenheter lägre än för ett år sedan. Siffrorna för riket var 17,4 procent, en ökning med 0,1 procentenheter.
– Vi gör ett bättre resultat än riket som helhet när det gäller att sänka ungdomsarbetslösheten och den största förbättringen procentuellt sett ser vi bland ungdomar med långa tider i arbetslöshet. Detta är resultatet av ett gott samarbete med våra kommuner och det lokala näringslivet säger Fredrika Henriksson.

När det gäller ungdomsarbetslöshet är det stora skillnader mellan länets kommuner. Den klart lägsta siffran finns i Åre, 10,0 procent medan den högsta är i Ragunda, 28,1 procent. Största förbättringen återfinns i Bräcke där ungdomsarbetslösheten sjönk med 5,8 procentenheter eller 29 personer jämfört med för ett år sedan.

Färre lediga jobb

I mars anmäldes 658 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar vilket är 256 färre jämfört med för ett år sedan. De lediga jobben fanns främst inom hotell och restaurangbranschen, vård och omsorg samt handel.
– Huvudskälet till att det anmäldes färre lediga jobb nu i mars än för ett år sedan är att arbetsgivarna var ovanligt tidiga med att söka semestervikarier i år säger Fredrika Henriksson.

Lägre arbetslöshet men stora skillnader mellan kommunerna

I slutet av mars var den totala arbetslösheten 5 621 personer eller 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg i mars på 8,7 procent, en ökning med 0,3 procentenheter vid samma jämförelse. Den lägsta arbetslösheten noteras i Åre kommun med 5,5 procent medan Ragunda hade länets högsta notering med 13,1 procent. I Bräcke sjönk den totala arbetslösheten med 2,0 procentenheter vid en jämförelse med mars 2012 vilket även är den största förbättringen i länet.

Av dem som fick arbete i januari var 233 ungdomar, 89 utrikesfödda och 115 med någon form av funktionsnedsättning. De var fler män än kvinnor som fick arbete under månaden, 414 män och 369 kvinnor.

Kort om mars

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                            
  783 (775)
 • Lediga jobb anmäldes                         
  658 (914)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa                    
  5 621 (5 870)
 • Ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa
  1 514 (1 661)
 • Varslades om uppsägning                  
  26 (0)
 • Procent var arbetslösa                        
  8,9 (9,3)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
  19,5 (21,0)

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

För kommentarer: Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingschef i Östersund, 010-486 42 02
För information: Maria Salomonsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se