Stor ökning av lediga jobb

De flesta av Arbetsförmedlingens indikatorer var positiva när januari månad summerades. Färre arbetslösa, lägre antal varsel, stor ökning av lediga jobb och färre personer med långa tider i arbetslöshet visar att Jämtlands arbetsmarknad fortsatt är stabil.

– Vi ser dessutom att närmare 1 000 personer fick någon form av jobb under januari. Det är på samma nivå som för ett år sedan och det får man säga är bra då vi har ett allmänt sämre konjunkturläge nu säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i Jämtland. I januari anmäldes 969 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar, en ökning med drygt 200 jobb jämfört med för ett år sedan. De lediga jobben finns främst inom vård och omsorg, handel samt hotell och restaurang.
– Att ha över 200 fler jobb att förmedla nu känns bra. En del av jobben är sommarjobb eller semestervikariat och dessa är en utmärkt möjlighet att få färska referenser och erfarenheter från i sitt fortsatta jobbsökande säger Christina Storm Wiklander.

Länk till arbetsförmedlingens sida om sommarjobb

Färre antal arbetslösa och deltagare i program i december

I slutet av januari var den totala arbetslösheten 5 767 personer eller 9,1 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Snittet för riket låg i januari på 8,9 procentenheter, en ökning med 0,2 procentenheter vid samma jämförelse. Den lägsta arbetslösheten noteras i Åre kommun med 5,4 procent medan Ragunda hade länets högsta notering med 13,2 procent.

Av dem som fick arbete i januari var 245 ungdomar, 113 utrikesfödda och 125 med någon form av funktionsnedsättning.

Färre arbetslösa ungdomar

Även antalet arbetslösa ungdomar minskade i januari. Totalt var 1 620 ungdomar i åldern 18-24 år arbetslösa vilket är 136 färre än för ett år sedan.
– Andelen arbetslösa ungdomar fortfarande högre i länet än riket säger Christina Storm Wiklander. Men om vi ser på trenden är den bättre i Jämtland än genomsnittet för riket; hos oss sjönk arbetslösheten bland ungdomar med 1,3 procentenheter medan den på riket steg med 0,4 procentenheter.

Antalet med långa inskrivningstider minskade

Vid slutet av januari hade 736 av antalet totalt inskrivna arbetslösa varit utan arbete i minst 24 månader, vilket är 95 färre än ett år tidigare.
– Ett av våra viktigaste uppdrag är att bryta lång arbetslöshet samt att förhindra att fler hamnar i samma situation säger Christina Storm Wiklander.

Kort om januari

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

  • 966 personer fick arbete (962)
  • 969 lediga jobb anmäldes (764)
  • 5 767 personer var inskrivna som arbetslösa (6 002)
  • 1 620 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (1 756)
  • 26 varslades om uppsägning (29)
  • 9,1 procent var arbetslösa (9,4)
  • 20,5 procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa (21,8)

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html


För kommentarer: Christina Storm Wiklander, Arbetsförmedlingschef i Jämtland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se