Ungdomsarbetslösheten minskar utom i Åre

Trenden med minskad arbetslöshet bland ungdomar fortsätter i Jämtlands län. Undantaget är Åre kommun där ungdomsarbetslösheten istället har ökat med 29 procent.

Antalet inskrivna ungdomar fortsätter att minska. I slutet av mars var de 839, vilket är en minskning med nästan 137 på ett år. Den minskar i alla kommuner utom Åre där den istället ökat med 29 procent eller 16 personer. Bakom ökningen av ungdomsarbetslösheten i Åre kommun ligger främst nyanlända.

– Arbetsmarknadsläget för ungdomar i Jämtland och Härjedalen har förbättrats under en längre tid. Framför allt är det ungdomar som har fullföljt sin gymnasieutbildning som har lättast att hitta ett jobb, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i Västra Jämtlands län och talesperson för Arbetsförmedlingen i Jämtlands län.

Färre utan jobb länge

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer har minskat med nästan med 52 personer, till drygt 1 468. Däremot ökar antalet inom etableringsuppdraget, som pågår i upp till två år. Jämfört med fjolåret har antalet inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget som varit utan arbete i mer än tolv månader ökat med drygt 50, till 350.

Fler utrikesfödda kvinnor ska få stöd

Utrikesfödda kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad än utrikesfödda män. Samtidigt visar Arbetsförmedlingens statistik att män i allmänhet får mer stöd än kvinnor. Här i länet har dubbelt så många utrikesfödda män ett arbete med stöd än utrikesfödda kvinnor. Nu har en handlingsplan tagits fram för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete eller studier.

– Många av de kvinnor som saknar formell utbildning har informell kompetens som vi måste bli bättre på att fånga upp, men vi måste även bli bättre på att motivera fler till studier, säger Sofia Karlsson.

Kort om mars månad 2017, Jämtlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars månad 2016)

 • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).*
  Sammanlagt 4 574 personer (4 713) varav 930 inom etablering (845).
 • 11,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,1).*
  Sammanlagt 839 personer (976) varav 192 inom etablering (156).
 • 2 112 personer var öppet arbetslösa (2 181) varav 564 inom etablering (470).
 • 2 545 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 532) varav 366 inom etablering (375).
 • 344 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (304) varav 52 inom etablering (50).
 • 530 personer fick arbete (554) varav 27 inom etablering (34).
 • 55 personer varslades om uppsägning (98).

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

 Inskrivna arbetslösa i Jämtlands län mars 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning


För kommentarer: Sofia Karlsson, chef Arbetsförmedlingen Västra Jämtlands län, 010-487 44 04
För information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19
Presskontakt:
Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sofia Karlsson
Framför allt är det ungdomar som har fullföljt sin gymnasieutbildning som har lättast att hitta ett jobb