"Allt tyder på en förbättrad arbetsmarknad"

- Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Jönköpings län och nu ser vi också att de grupper som har haft det svårt får del av den förbättrade arbetsmarknaden.

Det konstaterar Claes Svahnström, talesperson för Arbetsförmedlingen i länet och chef för Arbetsförmedlingen Jönköping.

Den totala arbetslösheten (16-64 år) i länet uppgick till 6,6 procent i slutet av augusti, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad ifjol.

Arbetslösheten ligger därmed 1,2 procentenheter under riksgenomsnittet och det placerar Jönköpings län på topp 5-listan över de län som har lägst arbetslöshet.

Jämfört med för ett år sedan var det i slutet på augusti 1 367 färre inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingarna i länet – 11 257 personer (-10,8 procent).

Ser man enbart på gruppen ungdomar (18-24 år) var det 676 färre än i augusti i fjol – 2 796 personer (-19,4 procent).

Utrikes födda ökade däremot med 198 personer till 5 181 (+4 procent).

Minskad arbetslöshet i elva kommuner

Som vanligt ser det olika ut beroende på var man bor. Arbetslöshetsnivåerna minskar i elva av de tretton kommunerna, med Sävsjö och Gnosjö som de enda två kommuner med något ökad arbetslöshetsnivå jämfört med för ett år sedan.

Lägsta arbetslöshet har Habo med 3,3 procent. Högst har Nässjö, 8,9 procent.

Värt att notera är att i det största arbetsmarknadspolitiska programmet, Jobb- och utvecklingsgarantin, har en minskning skett med 1 procent jämfört med augusti förra året, vilket kan tyckas lite, men Claes Svahnström konstaterar:

- Det är första gången sedan 2009 som vi ser en minskning av antalet inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin. Vi ser också en kraftig ökning av nystartsjobb. Allt tyder på en förbättrad arbetsmarknad.

Korta fakta om arbetsmarknaden i Jönköpings län, augusti 2014

(Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.)

• 1 381 personer fick arbete (1 633)

• 1 827 nya platser anmäldes (1 458)

• 11 257 personer var inskrivna som arbetslösa (12 624)

• 2 796 ungdomar (18-24 år) var inskrivna som arbetslösa (3 472)

• 1 076 anmälde sig som arbetslösa (1 303)

• 135 varslades om uppsägning (121)

Inskrivna arbetslösa som andel (%) den registerbaserade arbetskraften, augusti 2014:

• Totalt, 16-64 år: 6,6 procent (7,3 procent)

• Ungdomar, 18-24 år: 12,6 procent (15,2 procent)

• Utrikes födda: 20,1 procent (19,9 procent)

Fakta om statistiken

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för september publiceras 10 oktober 2014.

  
För kommentarer: Claes Svahnström, talesperson för Arbetsförmedlingen i Jönköpings län samt chef för Arbetsförmedlingen Jönköping, 010-487 00 42

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, 010-488 42 92

 
  

  
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Det är första gången sedan 2009 som vi ser en minskning av antalet inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin.
Claes Svahnström, chef för Arbetsförmedlingen Jönköping