Fler utrikes födda fick jobb

Den stora efterfrågan på arbetskraft bidrar till att Jönköping nu har landets lägsta andel arbetslösa bland inrikes födda. Den märks även i gruppen utrikes födda, där andelen arbetssökande minskat på ett års sikt. Dessutom ökade andelen som gick till arbete för tredje månaden i rad i gruppen.

Den goda konjunkturen gör att många arbetsgivare vill anställa fler. Under oktober fick fler arbetssökande jobb jämfört med samma tid föregående år. Andelen av de arbetssökande som gick till arbete var 6,6 procent, att jämföra med 6,3 procent i fjol. Det var utrikes födda som stod för ökningen.

– Länets företag har en tillväxtpotential i gruppen utrikes födda och på Arbetsförmedlingen jobbar vi ständigt med att förbättra matchningen för personer som kommer till Sverige. Ett exempel är verktyget jobskills.se, där personer redan som asylsökande kan kartlägga sin kompetens, göra och översätta cv och få vägledning i yrken, säger Tomas Cederwall, arbetsförmedlingschef i Jönköping.

Under de senaste 18 månaderna har dock andelen inskrivna arbetslösa som gått till arbete haft en tydlig nedåtgående trend. Anledningen är inte en sämre arbetsmarknad, utan att arbetssökandes kompetens i stor utsträckning inte matchar arbetsmarknadens efterfrågan.

Minskad arbetslöshet i flera grupper

I oktober var 10 890 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 6,3 procent av den registerbaserade arbetskraften, och kan jämföras med 6,6 procent i oktober i fjol. Bland utrikes födda var motsvarande siffror 22,9 respektive 24 procent. Även bland unga 18-24 år minskade andelen arbetssökande. I oktober låg den på 8,5 procent, jämfört med 9,5 procent för ett år sedan.

Under oktober var det också färre som skrev in sig som arbetssökande i länet; 770 personer jämfört med 860 förra året. Minskningen syntes också i grupperna ungdomar och utrikes födda.

Även om arbetslösheten totalt sett minskade under månaden, ökade antalet personer som varit utan arbete lång tid. I oktober hade 4 760 personer varit inskrivna som arbetssökande i mer än ett år, vilket är 110 fler än samma månad 2016.

– En större andel arbetssökande saknar den kompetens som krävs för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen har flera bra insatser för att rusta arbetssökande, men fler behöver också motiveras till reguljär utbildning, säger Tomas Cederwall.

 

Kort om arbetsmarknaden för Jönköpings län, oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 10 890 personer (11 240) varav 2 690 inom etablering (2 810).
  • 8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 1 830 personer (2 010) varav 510 inom etablering (520).
  • 5 440 personer var öppet arbetslösa (5 890) varav 1 610 inom etablering (1 790).
  • 5 450 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 350) varav 1 080 inom etablering (1 020).
  • 770 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (860) varav 50 inom etablering (120).
  • 1 190 personer fick arbete (1 150) varav 80 inom etablering (70).
  • 60 personer varslades om uppsägning (80).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras den 14 december kl. 8:00.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

För kommentarer: Tomas Cederwall, arbetsförmedlingschef Jönköping, 010-488 91 15
För information: Ida Karlsson, analytiker, 010-486 08 36
Presskontakt: Eva Antonsson, presskontakt, 010-488 23 43
Följ oss på Twitter: @PressAf

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se