Fortsatt uppgång för arbetsmarknaden i länet

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka i länet, färre personer är utan arbete och vi ser en rejäl ökning av nystartsjobb. Det blir också allt färre ungdomar som är utan jobb.

-         Det är en mycket positiv utveckling för länets arbetsmarknad. Extra glädjande är det att såväl ungdomar som personer som haft svårt att få jobb nu kommer ut på arbetsmarknaden i högre utsträckning säger Claes Svahnström, Arbetsförmedlingschef i Nässjö.

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka
Under mars anmäldes 2 500 lediga platser till länets arbetsförmedlingar; en ökning med 750 platser, eller 42 procent, jämfört med mars 2010. Av dessa var 1700 vanliga platser.  

Färre personer utan arbete jämfört med förra året
I slutet av mars var antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 11 350 personer eller 5,4 procent av befolkningen 16-64 år. Det är en minskning jämfört med mars 2010 då det var 13 750 personer eller 6,5 procent. Riksgenomsnittet i mars 2011 var 6,5 procent.

Högst andel öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd hade Gislaveds kommun med 7,0 procent av befolkningen 16-64 år.

Den kommun som hade den lägsta andelen öppet arbetslösa och programdeltagare var Habo med 3,6 procent.

Färre ungdomar utan jobb
Det senaste året har både den öppna arbetslösheten och programdeltagandet minskat för ungdomar i åldern 18-24 år. Totalt var 2 780, eller 8,5 procent,  ungdomar öppet arbetslösa eller programdeltagare under mars 2011, vilket kan jämföras med 3 650 mars 2010. Riksgenomsnittet i mars 2011 var 10 procent. Antalet ungdomar 18-24 år som deltog i ett program med aktivitetsstöd har minskat från 2 530 till 1 860 personer det senaste året. I mars deltog 1 330 i jobbgarantin för ungdomar och 460 i jobb- och utvecklingsgarantin.

Kraftig ökning av nystartsjobb
Antalet personer i nystartsjobb har ökat kraftigt och sysselsätter 1 450 personer. Det är en ökning med 91 procent på ett år. Det senaste året har antalet ungdomar under 25 år med nystartsjobb nästan fördubblats och motsvarade i slutet av mars 170 ungdomar.

– När  arbetsmarknaden ljusnar är det viktigt att vi fokuserar på de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är till exempel oroväckande att antalet ungdomar i jobb- och utvecklingsgarantin ökar, säger Claes Svahnström. - Här måste vi fortsätta att arbeta aktivt så att vi inte får en cementerande effekt.

Fakta om statistiken
Från och med den 2 februari 2011 har Arbetsförmedlingen ändrat benämningen på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer: Claes Svahnström, Arbetsförmedlingschef Nässjö,  
010 - 487 00 42
För information:  Karin Berntsson,  utredare, 010-486 12 90
Presskontakt:   Maria Stegefors, Informationsavdelningen,  010-486 98 15

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar