Kraftig minskning av ungdomsarbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att minska i Jönköpings län. I slutet av december var 6,9 procent inskrivna som arbetslösa i länet. Den förbättrade konjunkturen kommer främst de unga till del. Inte sedan 2008 har det funnits så få arbetslösa ungdomar i länet.

Men det finns grupper som har det fortsatt tufft på arbetsmarknaden.

Jönköpings län har Sveriges fjärde lägsta arbetslöshet och ligger en bra bit under riksgenomsnittet. Antalet lediga platser ökar och fler går från arbetslöshet till arbete jämfört med för ett år sedan.

Det största glädjeämnet är ungdomsarbetslösheten som fallit två procentenheter från 12,7 procent till 10,7 på ett år.

– Framförallt har antalet unga med aktivitetsstöd minskat och det tyder på att färre unga är långtidsarbetslösa, vilket är särskilt glädjande, säger Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping.

En tudelad arbetsmarknad

Även om arbetslösheten minskar i länet i stort så finns det stora skillnader. I Habo kommun är bara 2,6 procent arbetslösa medan siffran för Nässjö är 10,8. I Nässjö har arbetslösheten till och med ökat under det senaste året. Hela ökningen står inflyttningen från utlandet för.

– Vi har en stor utmaning framför oss, och det är att ta tillvara på kompetensen hos människorna som kommer till vårt land. Det är i denna grupp som nästan hela potentialen för tillväxt på arbetsmarknaden finns, säger Gregory Golding.

Mer om arbetsmarknadsläget i december 2015 kan du läsa i ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015”.

 

Kort om december månad 2015, Jönköpings län (Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)
  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0)*
  • 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,7)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 710 personer (11 920)
  • 960 personer fick arbete (890)
  • 720 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (770)
  • 2 650 nya lediga platser anmäldes (1 650)
  • 32 personer varslades om uppsägning (71)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 februari 2016

För kommentarer: Gregory Golding, arbetsförmedlingschef Jönköping, 010-487 29 83

För information: Josef Lannemyr, analytiker, 010-487 67 20

Presskontakt: Olof Lönnehed, regional press- och informationsansvarig, 010-488 46 03

  
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se