Månadsstatistiken för Jönköpings län för januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Jönköpings län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Jönköpings län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017)

  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 11 149 personer
  • (11 846) varav 2 414 inom etablering (3 018).
  • 8,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 1 817 personer (2 132) varav 432 inom etablering (597).
  • 5 528 personer var öppet arbetslösa (6 272).
  • 5 621 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 574) varav 1 164 inom etablering (1 077).
  • 909 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (915).
  • 1 140 personer fick arbete (1 177) varav 68 inom etablering (54).
  • 161 personer varslades om uppsägning (64).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För mer information; kontakta Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 08 36.
Presskontakt: Eva Antonsson, kommunikatör, telefon 010-488 23 43.

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se