Mycket stark månad på arbetsmarknaden

Arbetslösheten minskar i Jönköpings län när allt fler lediga platser strömmar in. Ungdomsarbetslösheten minskar för 27:e månaden i rad och länet landade på 6,7 procents arbetslöshet i slutet av oktober.

Den starka konjunkturen skapar många nya jobb i Jönköpings län och såväl gruppen ungdomar, 18-24 år, som gruppen funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga minskar kraftigt bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet.

– Det är glädjande och visar att bilden av att ungdomar skulle ha svårt att få jobb är i många fall överdriven. Men ofta är nyckeln till jobb att ha klarat av gymnasiet, säger Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping.

Det finns stora skillnader i arbetslöshetsstatistiken mellan kommunerna i länet. Medan Habo uppvisar en av landets lägsta siffror med 2,5 procent, så ökade Nässjös arbetslöshet till 10,3 procent. Det beror nästan uteslutande på den stora inflyttningen från utlandet till kommunen.

Stora varsel under oktober månad

Utrikes födda är en grupp som har det fortsatt tufft på arbetsmarknaden. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen som var födda utomlands ökade med 14,2 procent sedan förra året.

– Sverige tar emot många flyktingar som bär på efterfrågade kompetenser. Vi måste lära oss att bli bättre på att ta tillvara på dessa personers kunskaper på den svenska arbetsmarknaden, säger Gregory Golding.

Ett annat mörkt moln på himmeln är att det varslades om uppsägning för 303 personer i Jönköpings län under oktober. Det är den högsta siffran på över tre år. Uppgången berodde på ett par stora varsel under månaden i Huskvarna och Vetlanda.

Mer om arbetsmarknadsläget i oktober 2015 kan du läsa i ”Mer information om Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015”.

 

Kort om oktober månad 2015, Jönköpings län (Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)
  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8)*
  • 10,7 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 310 personer (11 580)
  • 1 280 personer fick arbete (1 250)
  • 780 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (870)
  • 2 850 nya lediga platser anmäldes (2 290)
  • 303 personer varslades om uppsägning (65)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 14 december 2015

För kommentarer: Gregory Golding, arbetsförmedlingschef Jönköping, 010-487 29 83

För information: Josef Lannemyr, analytiker, 010-487 67 20

Presskontakt: Olof Lönnehed, regional press- och informationsansvarig, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se