Stora skillnader i arbetslöshet mellan unga kvinnor och män

I februari ökar antalet arbetslösa i Jönköpings län för första gången på fyrtio månader. Samtidigt är det fortsatt stora skillnader mellan olika grupper. Arbetslösheten är påtagligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att 11 830 personer var inskrivna som arbetslösa i februari, vilket är 15o fler än samma månad förra året. Det ger Jönköpings län en arbetslöshetsnivå på 6,8 procent i februari.

Det är fortsatt högre arbetslöshet bland länets män jämfört med bland kvinnor (7,0 respektive 6,6 procent). Skillnaden är särskilt tydlig hos ungdomar (18-24 år), där arbetslösheten för kvinnor är 8,2 procent, medan den är 10,9 procent för män.

- Vi har en stark arbetsmarknad, men det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är vanligare att unga kvinnor slutför gymnasiet och studerar vidare. Nu är det viktigt att motivera fler unga män till studier, det gäller inte minst de många unga män som är nyanlända i Sverige, säger Johanna Buchalle, arbetsförmedlingschef Värnamo.  

Gapet i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda fortsätter att öka. Det gäller både män och kvinnor. Arbetslösheten minskar bland inrikes födda, medan den ökar bland utrikes födda. Den här utvecklingen beror i huvudsak på att fler nya arbetssökande skriver in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En växande del av de inskrivna arbetslösa är nyanlända som är födda utanför Europa.

Kort om arbetsmarknaden för Jönköpings län, februari 2017.
Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2016.

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 11 830 personer (11 680) varav 3 010 inom etablering (2 420).
  • 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 2 100 personer (2 260) varav 590 inom etablering (410).
  • 6 070 personer var öppet arbetslösa (5 670) varav 1 890 inom etablering (1 330).
  • 5 760 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 010) varav 1 130 inom etablering (1 090).
  • 650 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (700) varav 80 inom etablering (50).
  • 1 060 personer fick arbete (1 390) varav 60 inom etablering (50).
  • 200 personer varslades om uppsägning (50).

* Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras den 10 april kl. 8:00

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd . Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa . Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

 

För kommentarer:
Johanna Buchalle, arbetsförmedlingschef Värnamo, 010- 488 83 33
Christian Lagerqvist, arbetsförmedlingschef Nässjö, 010-488 73 25
Tomas Cederwall, arbetsförmedlingschef Jönköping, 010- 488 91 15

För information: Ida Karlsson, analytiker, 010-486 08 36
Presskontakt: Anette Citron, press- och informationsansvarig, 010-486 03 09

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Vi har en stark arbetsmarknad, men det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är vanligare att unga kvinnor slutför gymnasiet och studerar vidare. Nu är det viktigt att motivera fler unga män till studier, det gäller inte minst de många unga män som är nyanlända i Sverige.
Johanna Buchalle, arbetsförmedlingschef Värnamo