Ungdomarna vinnare på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Jönköpings län är fortsatt stark och suget efter arbetskraft är stort i de flesta branscher.

Arbetslösheten i länet var Sveriges sjätte lägsta, 6,5 procent och bland unga 9,4 procent. Ungdomsarbetslösheten har minskat i över tre års tid.

Sverige är inne i en högkonjunktur och det syns i Arbetsförmedlingens statistik. Antalet inskrivna arbetslösa i Jönköpings län har minskat i över 30 månader och gjorde så även i september. Nu är 11 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med cirka 200 personer jämfört med 2015.

Men även om arbetslösheten faller så är det stora skillnader mellan olika grupper. Nästan 62 procent av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen är födda utomlands och antalet ökar i takt med att fler nyanlända från flyktingsströmmen förra hösten skrivs in hos Arbetsförmedlingen. 

– Det råder i det närmaste full sysselsättning bland de inrikes födda i Jönköping. Därför är det avgörande för tillväxten att vi klarar av att integrera de nyanlända på arbetsmarknaden, säger Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping.

Bland inrikes födda råder en mycket låg arbetslöshet, 3,0 procent, att jämföra med 23,5 procent bland utrikes födda.

Detta förhållande ger även avtryck geografiskt i länet. Kommuner som Nässjö, Eksjö och Sävsjö har tagit emot många nyanlända och det avspeglas i deras arbetslöshetstal. I Eksjö ökade arbetslösheten med 1,1 procentenheter sedan september 2015, medan den sjönk i Gnosjö med samma tal. Lägst arbetslöshet i länet har Habo, med endast 2,3 procent arbetslösa.

Antalet inskrivna med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har minskat under lång tid. I september var 1850 personer med funktionshinder inskrivna, en minskning med 260 personer sedan förra året.

Mer om arbetsmarknadsläget i september 2016 kan du läsa i ”Mer information om Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016”.

Kort om september månad 2016, Jönköpings län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015)

  • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7)*

  • 9,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,9)**

    Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 000 personer (11 200)

  • 1250 personer fick arbete (1340)

  • 850 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (850)

  • 130 personer varslades om uppsägning (100)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

 

Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 november 2016

För kommentarer: Gregory Golding, arbetsförmedlingschef Jönköping, 010-487 29 83

För information: Ida Karlsson, analytiker, 010-486 08 36

Presskontakt: Jonas Hansson, informatör, 010-488 42 92

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se