Vad händer på arbetsmarknaden i Jönköpings län 2017-2018?

Välkommen till Arbetsförmedlingens presentation av arbetsmarknadens utveckling i Jönköpings län 2017-2018. Hur förändras arbetslösheten? Hur stor är bristen på arbetskraft? Vilka utmaningar finns på arbetsmarknaden, och hur kan de mötas?

Dessa frågor och många andra ger Arbetsförmedlingens prognos svar på. Inför prognosarbetet har nära 550 arbetsgivare, privata och offentliga, intervjuats av arbetsförmedlare i länet. Tillsammans med egen statistik och statistik från bland annat SCB, utgör svaren grund för Arbetsförmedlingens prognos för utvecklingen på länets arbetsmarknad 2017-2018.

Förutom medier är även representanter från kommuner, Region Jönköping, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och folkhögskolor inbjudna. Arbetsmarknadsutsikterna finns även tillgängliga på www.arbetsformedlingen.se kl. 10 den 13 juni.

Plats: Arbetsförmedlingen, Barnarpsgatan 40, Jönköping
Lokal: Grupprum 2, entréplan
Tid: tisdag 13 juni kl. 10

Program
10 Tomas Cederwall, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping, och Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker, hälsar välkommen.
Ida Karlsson presenterar prognosen.
Möjlighet till frågor från åhörarna.
11.30 Presentationen avslutas

Välkommen!­

För kommentarer: Tomas Cederwall, arbetsförmedlingschef i Jönköping, 010-488 91 15
För information: Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 08 36
Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera