Arbetsförmedlingen stänger kontoret i Torsås

Under de kommande åren sker en successiv minskning av antal arbetsförmedlingskontor. Målsättningen är att skapa ett optimalt kontorsnät som svarar mot en verksamhet som är mer uppsökande, mer digital och som frigör resurser till utökade arbetsgivarkontakter.

Beslut är nu taget om att distansservicekontoret i Torsås stänger.

Inom Arbetsförmedlingen pågår ett förnyelsearbete som omfattar en rad olika utvecklingsinitiativ, och som har ett starkt fokus på långsiktighet i hur verksamheten utvecklas i relation till samhällets behov. Men det finns ett utvecklingsområde som har en avgörande betydelse för att Arbetsförmedlingen ska kunna hantera de olika uppdragen effektivt och tillföra ökad kund- och samhällsnytta. Det är kontakten med arbetsgivare.

Översynen av kontorsnätet är en del i den förnyelse av Arbetsförmedlingen som pågår. En bärande idé i denna översyn är att Arbetsförmedlingen ska befinna sig där det passar de arbetssökande och arbetsgivarna bäst. Arbetsförmedlingen strävar efter att bli en mer flexibel myndighet som använder resurserna där de mest behövs.

Arbetsförmedlingen har därför beslutat att stänga kontoret i Torsås. Arbetsförmedlingen i Torsås är sedan flera år tillbaka ett distansservicekontor som varit bemannat cirka en dag i veckan. Kontoret beräknas stänga den 31 december 2015. Arbetssökande hänvisas från och med detta datum till kontoret i Kalmar, alternativt Karlskrona.

Allt mer av vår verksamhet och våra tjänster går även att ta del av digitalt. Arbetssökande kan till exempel skriva in sig och boka möten hemifrån, få information och utbildning via så kallade webbinarier och inom en snar framtid boka personliga möten med handläggare via webben.

- Arbetsförmedlingen ser över kontorsnätet för att frigöra resurser och etablera nya arbetssätt. Vi ska vara flexibla och mobila, där vi tillämpar ett mer uppsökande arbetssätt för att möta arbetssökande och arbetsgivare. Goda arbetsgivarkontakter är nyckeln till att vi ska kunna hjälpa sökande att hitta ett arbete och hjälpa företag att hitta rätt kompetens, säger Hans Fritz, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

För kommentarer: Hans Fritz, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-486 32 27


Presskontakt:
Olle Sjösäter, press- och informationsansvarig, 010-488 23 46

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar