Arbetslösheten i Kalmar län ligger stilla

Arbetslösheten i Kalmar län låg i slutet av oktober på samma nivå som ett år tidigare. I gruppen ungdomar har arbetslösheten däremot minskat med 406 personer på ett år.

Totalt fanns i länet i slutet av oktober 8 667 inskrivna arbetslösa, en minskning med 19 personer sedan oktober i fjol. Det innebär en arbetslöshet på 7,7 procent, samma siffra som för ett år sedan. I riket som helhet är arbetslösheten nu 7,8 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar, 18-24 år, fortsätter att minska och minskningen är större i Kalmar län än i riket. På ett år har antalet minskat med 15,9 procent i länet och med 12,3 procent i riket. I Kalmar län fanns i slutet av oktober 1 901 arbetslösa ungdomar, 406 färre än för ett år sedan. Det innebär en ungdomsarbetslöshet i länet på 13,9 procent.

 • Vi ser att antalet inskrivna arbetslösa minskar bland ungdomar och personer som står nära arbetsmarknaden. Samtidigt växer antalet inskrivna arbetslösa födda utanför Europa, vilket kan kopplas till inflödet av nya arbetssökande genom etableringsuppdraget, säger Hans Fritz, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

  Lokala skillnader

  Det är stor skillnad i arbetslöshet mellan länets kommuner. Högst arbetslöshet i slutet av augusti hade Högsby (12,4 %) följt av Hultsfred (11,1 %) och Torsås (9,3 %). Lägst arbetslöshet hade Mörbylånga (4,3 %), Borgholm (6,0 %) och Oskarshamn (6,1 %).

 

Kort om oktober månad 2015, Kalmar län (Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)
 • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7)*
 • 13,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,6)**
 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 8 667 personer (8 686)
 • 929 personer fick arbete (891)
 • 592 personer anmälde sig som nya arbetslösa (672)
 • Personer varslades om uppsägning 67 (133)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För kommentarer: Hans Fritz, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-486 32 27,

Heidi Skov Ragnar, tf arbetsförmedlingschef Västervik, 010-486 95 81

För information: Maria Lycke, utredare, 010-486 54 18

Presskontakt: Olle Sjösäter, pressansvarig, 010-488 23 46

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se