Fortsatt minskning av arbetslösheten i Kalmar län

Arbetslösheten fortsätter nedåt i Kalmar län, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen som presenteras idag. Arbetslösheten i länet ligger nu på 7,3 procent och placerar sig närmast rikssnittet av Sveriges 21 län.

På ett år har andelen inskrivna arbetslösa i Kalmar län minskat från 7,6 till 7,3. Motsvarande siffra för riket är 7,5 procent. I september var 8220 personer inskrivna på någon av länets arbetsförmedlingar. Det är 340 färre än samma månad i fjol.

- Vi har en stark arbetsmarknad och en stor efterfrågan på arbetskraft. Det gynnar framförallt ungdomar och välutbildade, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik.

Ljus arbetsmarknad för unga
I september anmälde sig 670 personer som arbetslösa, vilket motsvarar en minskning med 7 procent jämfört mot september i fjol. Bland de nyinskrivna arbetslösa hade 66,7 procent minst gymnasial utbildning. Tydligast minskar arbetslösheten bland länets ungdomar och inrikes födda.

Av de nyinskrivna i september var 240 unga mellan 18-24 år. Mellan januari till september 2016 har antalet nyinskrivna ungdomar minskat med 14,7 procent jämfört med samma period i fjol.

Samtidigt som den totala arbetslösheten i länet sjunker, ökar  antalet arbetslösa som är födda utanför Europa som nu utgör 45 procent av länets arbetslösa.  

Kort om september månad 2016, Kalmar län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015)

  • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6)*

  • 11,8 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,0)**

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 8020 personer (8560)
  • 1000 personer fick arbete (1030)

  • 670 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (720)

  • 40 personer varslades om uppsägning (31)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För kommentarer:
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar,  010-487 40 58
Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef Västervik, 010-488 87 27

För information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker,  010-488 03 96
Presskontakt:  Anette Citron, press- och informationsansvarig,  010-486 03 09


Presskontakt:  Anette Citron, press- och informationsansvarig,  010-486 03 09

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se