Månadsstatistiken för Kalmar län april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för månad i korthet för Kalmar. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om arbetsmarknaden april 2018, Kalmar län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017)

  • 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 9 120 personer (9480) varav 2410 inom etablering (3030).

  • 11,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,7).* Sammanlagt 1540 personer (1700) varav 430 inom etablering (560).

  • 4100 personer var öppet arbetslösa (4650).
  • 5020 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4820) varav 1250 inom etablering (1140).

  • 370 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (430).

  • 950 personer fick arbete (950) varav 30 inom etablering (40).
  • 30 personer varslades om uppsägning (30).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Månadsstatistiken för maj publiceras den 14 juni kl. 8.00

För mer information: Mario Zetion, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 20 14.

Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, telefon 010-486 76 20.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se