Månadsstatistiken för Kalmar län för januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Kalmar län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Kalmar län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017.)

  • 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 9 700 personer (9 760) varav 2 360 inom etablering (2 820).
  • 12,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,9).* Sammanlagt 1 670 personer (1 750) varav 430 inom etablering (510).
  • 4 810 personer var öppet arbetslösa (5 230).
  • 4 900 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 530) varav 890 inom etablering (990).
  • 610 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (870).
  • 740 personer fick arbete (840) varav 50 inom etablering (30).
  • 100 personer varslades om uppsägning (30).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars kl. 8:00.


Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

För mer information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 03 96
Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se