Månadsstatistiken för Kalmar län för mars 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Kalmar län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om mars 2018, Kalmar län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2017.)

  • 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 9 460 personer (9 770) varav 2 480 inom etablering (3 000).
  • 11,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,7).* Sammanlagt 1 540 personer (1 700) varav 430 inom etablering (560).
  • 4 490 personer var öppet arbetslösa (4 870).
  • 4 970 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 900) varav 1 145 inom etablering (1 170).
  • 470 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (530).
  • 800 personer fick arbete (860) varav 50 inom etablering (30).
  • 200 personer varslades om uppsägning (40).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 8:00.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För kommentarer: Mario Zetino, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 20 14

Presskontakt: Maja Rudhe, press- och informationsansvarig, 010-486 16 92

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se