Månadsstatistiken för Kalmar län maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för månad i korthet för NN NN län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om arbetsmarknaden maj 2018, Kalmar län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017)

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,0).* Sammanlagt 8 785 personer (9480) varav 2410 inom etablering (3030).
  • 9,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,7).* Sammanlagt 1 344 personer (1 553) varav 397 inom etablering (567).
  • 3 893 personer var öppet arbetslösa (4 491).
  • 4 892 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 638) varav 1 258 inom etablering (1 039).
  • 376 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (430).
  • 993 personer fick arbete (1 111) varav 41 inom etablering (79).
  • 612 personer varslades om uppsägning (46).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Bifogat finns kartor med aktuella siffror. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Månadsstatistiken för maj publiceras den 14 juni kl. 6.00.

För mer information: Mario Zetino, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 20 14.

Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, telefon 010-486 76 20.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se