Ny metod för att snabbare kartlägga kompetens hos nyanlända

Arbetsförmedlingen i bland annat Kronobergs och Kalmar län testar en ny metod för att hjälpa nyanlända att kartlägga och värdera sin kompetens redan på anläggningsboendet. Tanken är att bättre utnyttja tiden i väntan på en bostad.

Många som har fått uppehållstillstånd blir kvar på anläggningsboenden i månader innan de kan få en bostad i en kommun. Nu har Arbetsförmedlingen i nära samarbete med Migrationsverket tagit fram en ny metod som används på prov i sex län, däribland två Smålandslän.

Tanken är att ge nyanlända en chans att kartlägga sin kompetens och lära sig mer om svensk arbetsmarknad redan på anläggningsboendena.

        På så sätt vet vi vad den arbetssökande kan och vill jobba med när det är dags att flytta till en kommun och skriva in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, säger Hans-Göran Johansson, projektledare på Arbetsförmedlingen.

Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd, men som ännu inte tagits emot i någon kommun.

           - Syftet är att snabba på processen för att komma ut i arbetslivet. Många är ivriga att komma i gång med sina nya liv, därför vill vi hjälpa dem att utnyttja tiden på anläggningsboendet till förberedelser, säger Hans-Göran Johansson.

Det handlar om en molnbaserad tjänst och en ny digital applikation, där fem arbetsförmedlare i Växjö och fyra i Hultsfred hjälper nyanlända att på sitt eget språk skriva in utbildning, yrkeserfarehet och skapa ett digitalt cv. Utifrån sitt cv kommer personen att kunna gå vidare och göra en yrkeskartläggning med hjälp av ett antal frågor. Redan nu finns några yrken att välja bland, men fler är på gång.

Projektet, som är ett försök, pågår i sex län: Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Södermanland, Gävleborg och Norrbotten.

För mer information: Hans-Göran Johansson, projektledare, 010-486 39 33

Presskontakt: Olle Sjösäter, 010-488 23 46

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar