Positiv trend för ungdomsarbetslösheten i Kalmar län under 2015

Medan den totala arbetslösheten i Kalmar län minskat endast marginellt visade ungdomsarbetslösheten under 2015 en starkt positiv trend. På ett år har ungdomsarbetslösheten minskat med 18,7 procent, vilket är betydligt mer än riksgenomsnittet.

Antalet arbetslösa ungdomar, 18-24 år, fortsätter att minska och minskningen är större i Kalmar län än i riket. Under 2015 minskade ungdomsarbetslösheten i länet med 18,7 procent, medan riksgenomsnittet stannade på minus 12,7 procent. I länet fanns i slutet av december 1 892 arbetslösa ungdomar, 436 färre än för ett år sedan. Det innebär att ungdomsarbetslöshet nu är nere på 13,9 procent, jämfört med 16,7 procent för ett år sedan.

- Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad där antalet sysselsatta ökar. Det är naturligtvis positivt att antalet inskrivna arbetslösa minskar, inte minst bland ungdomarna. Att den totala arbetslösheten inte minskar mer beror på på att vi har ett stort inflöde av nya personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande, säger Hans Fritz, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

I slutet av december var 9 071 personer inskrivna som arbetslösa i länet, en minskning med 114 personer jämfört med ett år tidigare. Det innebär en arbetslöshet på 8,0 procent, samma som riksgenomsnittet.

Lokala skillnader

Det är stor skillnad i arbetslöshet mellan länets kommuner. Högst arbetslöshet i slutet av december hade Högsby (12,6 %) följt av Hultsfred (11,6 %) och Torsås (10,0 %). Lägst arbetslöshet hade Mörbylånga (4,4 %), Oskarshamn (6,1 %) och Vimmerby (6,7 %).

För kommentarer: Hans Fritz, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-486 32 27,

Gregory Golding, tf arbetsförmedlingschef Västervik, 010-487 29 83

För information: Maria Lycke, utredare, 010-486 54 18

Presskontakt: Olle Sjösäter, pressansvarig, 010-488 23 46

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se