Så här blir arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 och 2018

Hur ser arbetsgivare i Kalmar län på de kommande tolv månaderna? Inom vilka branscher finns det behov av personal och var finns ett överskott? Den 13 juni presenterar Arbetsförmedlingen prognosen för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017-2018.

Arbetsförmedlingen har under våren intervjuat drygt 500 arbetsgivare i samtliga branscher runt om i länet. Resultatet är en unik prognos över förväntad syssel-sättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, brist- och överskottsyrken, kommande rekryteringsbehov och de utmaningar som finns på Kalmar läns arbetsmarknad.

Tid                     tisdag den 13 juni, klockan 9.30-12
Plats                  Oskarshamns sjukhus, Bossholmen, Ortopeden plan 8

Program

9.30 Länets arbetsmarknad i dag - möjligheter och utmaningar.
  Arbetsför-medlingscheferna Lars Borgemo och Carina Lindgren samt sjukhuschef Birgitta Hjalmarsson.
9.30 Prognos för arbetsmarknaden i
  Kalmar län.
  Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen.
10 Landstingets arbete med
  kompetensförsörjning.
  Sjukhuschef Birgitta Hjalmarsson.
11 Min väg till svensk läkarlegitimation
  och anställning.
                Osama Sekar, provtjänstgörande läkare på Lindsdals Hälsocentral.  
11.20   Företagsrådgivaren på
  Arbetsförmedlingen - arbetsgivarnas stöd vid kompetensförsörjning och rekrytering.
  Företagsrådgivare från Arbetsförmedlingen i Kalmar och Västervik.
11.50 Avslutning.
  
Arbetsförmedlingscheferna Lars Borgemo och Carina Lindgren samt sjukhuschef Birgitta Hjalmarsson.


                         

               
 

För kommentarer: Valdete Hashani, analytiker Arbetsförmedlingen, 010-488 03 96
Presskontakt: Anette Citron, 010-486 03 09

Följ oss på Twitter: @PressAf

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Snabbfakta

Arbetsförmedlingen har under våren intervjuat drygt 500 arbetsgivare i samtliga branscher runt om i länet. Resultatet är en unik prognos över förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, brist- och överskottsyrken, kommande rekryterings-behov och de utmaningar som finns i Kalmar läns arbetsmarknad.
Twittra det här