Utbildning nyckeln till jobb i Kalmar län

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetsmarknaden i Kalmar län är fortsatt stark. 9 800 personer var inskrivna arbetslösa i länet i slutet av mars, vilket ger en arbetslöshetsnivå på 8,5 procent. En ökande grupp långtidsarbetslösa utgörs av personer med högst gymnasieutbildning.

Länets arbetsmarknad har varit stark det senaste året och fortsätter på samma sätt i mars.  Den positiva trenden med låga varseltal fortsätter och arbetslösheten minskar märkbart bland individer med gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning. 

Utbildningsnivå påverkar tid i arbetslöshet
Den starka arbetsmarknaden gynnar många, men tyvärr inte alla. I slutet av mars saknade 40 procent av länets inskrivna arbetslösa en gymnasieutbildning. Dessa individer löper en större risk att hamna i långa tider av arbetslöshet, då arbetsgivare allt oftare kräver en högre utbildningsnivå vid rekrytering. Antalet inskrivna arbetslösa med arbetslöshetstider på längre än sex månader uppgick i slutet av mars till 58 procent av länets samtliga arbetslösa, vilket är en ökning med 7,3 procent jämfört med i fjol.

På länets arbetsförmedlingskontor jobbar man intensivt med individuella insatser för att korta vägen till arbete och öka de arbetssökandes chanser till jobb. 

- De som står längst från arbetsmarknaden saknar ofta den kompetens arbetsgivare efterfrågar och vi erbjuder stöd för att läsa upp betyg, komplettera sin utbildning eller gå någon av våra arbetsmarknadsutbildningar. För de med utländsk akademisk utbildning erbjuder vi insatser inom ramen för snabbspåren, säger Lars Borgemo arbetsförmedlingschef i Västervik.

 

Kort om arbetsmarknaden för Kalmar län, mars
Inom parentes anges motsvarande siffror för [samma månad] [föregående år].

  • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 9800 personer (8700) varav 3000 inom etablering (2000).
  • 12,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,8).* Sammanlagt 1700 personer (1700) varav 560 inom etablering (360).
  • 4900 personer var öppet arbetslösa (4000) varav 1800 inom etablering (1100).
  • 4900 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4700) varav 1200 inom etablering (920).
  • 530 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (520) varav 120 inom etablering (110).
  • 860 personer fick arbete (1060) varav 35 inom etablering (20).
  • 40 personer varslades om uppsägning (250).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 10 maj kl. 8:00

 

 

 

 

För kommentarer:
Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef Västervik, 010-488 87 27
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-487 40 58

För information: Valdete Hashani, analytiker, 010-488 03 96
Presskontakt: Anette Citron, press- och informationsansvarig, 010-486 03 09

 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se