Utsikterna på arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 och 2018

Är du intresserad av de möjligheter och utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden i Västervik de kommande tolv månaderna? Inom vilka branscher finns det behov av personal och var finns ett överskott? Den 14 juni presenterar Arbetsförmedlingen prognosen för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017-2018.

Arbetsförmedlingen har under våren intervjuat drygt 500 arbetsgivare i samtliga branscher runt om i länet. Resultatet är en unik prognos över förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, brist- och överskottsyrken, kommande rekryteringsbehov och de utmaningar som finns på Kalmar läns arbetsmarknad.

Vill du ta del av och diskutera kompetensförsörjningsfrågor med beslutsfattare, representanter för det regionala näringslivet och kommunerna? Presentationen riktar sig till inbjudna arbetsgivare, utbildningsanordnare, politiker, studie- och yrkesvägledare, studenter och media.

Varmt välkommen.

Tid                     onsdag 14 juni, klockan 10-11
Plats                  Campus Västervik

För kommentarer: Valdete Hashani, analytiker Arbetsförmedlingen, 010-488 03 96
Presskontakt: Anette Citron, 010-486 03 09

Följ oss på Twitter: @PressAf

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Snabbfakta

Arbetsförmedlingen har under våren intervjuat drygt 500 arbetsgivare i samtliga branscher runt om i länet. Resultatet är en unik prognos över förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, brist- och överskottsyrken, kommande rekryterings-behov och de utmaningar som finns på Kalmar läns arbetsmarknad.
Twittra det här