660 kronobergare fick jobb i oktober

Arbetsmarknaden i Kronobergs län under oktober månad får betecknas som stark trots att arbetslösheten ökat något. Arbetsgivarna anmälde många lediga tjänster och 660 arbetssökande fick någon form av arbete.

490 av personerna som fick jobb var inskrivna som arbetslösa. Det motsvarar en andel på 5,8 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Andelen var högre än i oktober 2016, då den var 5,2 procent. Trenden under det senaste året har annars varit att färre gått till jobb varje månad.

– Att andelen inskrivna som går till arbete i oktober ändå ökar för första gången på ett år tyder på att det varit en mycket stark arbetsmarknad i Kronobergs län under månaden, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Fler arbetslösa med långa arbetslöshetstider
Antalet inskrivna med långa arbetslöshetstider ökar. I oktober hade 3 660 personer varit utan arbete i mer än tolv månader. Det är en ökning med 230 personer på ett år. Ökningen förklaras i hög grad av att antalet personer som deltagit i etablerings-uppdraget längre än ett år är förhållandevis stort. Etableringsuppdraget pågår upp till två år och de flesta inskrivna kommer därmed att räknas in bland de med långa arbetslöshetstider.

Något fler har arbete med stöd
Arbetsförmedlingen kan betala ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa en längre tid. Antalet personer som omfattas av dessa stöd har ökat något under det senaste året, från 1 860 till 1 920. Av dessa hade 480 personer arbete med anställningsstöd och 190 en så kallad extra extratjänst (arbete inom vissa delar av välfärden eller hos kommunala och statliga myndigheter).

Det finns även stöd vid anställning av personer med funktionsnedsättning. Dessa anställningar omfattade i slutet av oktober 1 440 personer i Kronobergs län.

Kort om oktober månad 2017, Kronobergs län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2016)

  • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3)* Sammanlagt 7 930 personer (7 670) varav 1 740 inom etablering (1 650).
  • 12,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0)* Sammanlagt 1 420 personer (1 470) varav 320 inom etablering (290).

  • 3 660 personer var öppet arbetslösa (3 480) varav 980 inom etablering (930).
  • 4 270 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 190) varav 690 inom etablering (720).
  • 480 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (450) varav 30 inom etablering (80).
  • 660 personer fick arbete (640) varav 50 inom etablering (20).
  • 30 personer varslades om uppsägning (60).

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 december.

För kommentarer:  Greg Golding, arbetsförmedlingschef Växjö, 010-487 29 83 och Johanna Buchalle, arbetsförmedlingschef Värnamo, 010-488 83 33
För information:  Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 08 36
Presskontakt:  Peter Nilsson, press- och informationsansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se