Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i maj 2017

Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som händer på arbetsmarknaden i länet.
Vill du veta mer kontakta pressansvarig Maja Rudhe, 010-486 16 92
  eller analytiker Jens Sandahl, 010-486 92 70.

Kort om arbetsmarknaden för Kronobergs län, maj 2017
Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2016.

  • 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,0).* Sammanlagt 7 700 personer (7 370) varav 1 900 inom etablering (1 540).
  • 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,3).* Sammanlagt 1 260 personer (1 380) varav 370 inom etablering (250).
  • 3 240 personer var öppet arbetslösa (3 070) varav 1 060 inom etablering (830).
  • 4 460 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 300) varav 840 inom etablering (710).
  • 350 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (410) varav 60 inom etablering (70).
  • 710 personer fick arbete (760) varav 40 inom etablering (30).
  • 0 personer varslades om uppsägning (60).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Månadsstatistiken för juli publiceras den 14 augusti kl. 8:00

 

 

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se