Fler kvinnor till arbetsmarknadsutbildning

Den 24 april arrangerar Arbetsförmedlingen i Växjö en utbildningsmässa för kvinnor. 1 600 arbetssökande kvinnor ska ges inspiration och information om utbudet hos anordnarna av arbetsmarknadsutbildning.

– Vi har en könssegregerad arbetsmarknad i Sverige som vidmakthålls delvis genom könsstereotypa utbildningsval. Med mässan vill vi bredda möjligheterna för kvinnor till jobb och utbildning via Arbetsförmedlingen, säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen i Växjö.

På mässan möter besökarna kvinnliga representanter från mässutställarna, såsom lärare, branschrepresentanter, arbetsgivare och elever från utbildningar.

Dag: tisdagen den 24 april

Tid: 13–16

Plats: Arbetsförmedlingen Växjö, källarplan, ingång Linnégatan 17

 

Fakta

Arbetsförmedlingen ska bidra till ökad jämställdhet och minskning av den könssegregerade arbetsmarknaden genom användning av utbildningar. Kvinnor får i dagsläget ta del av arbetsmarknadsutbildning i mindre omfattning än män. Den skillnaden ska utjämnas.

 

För information:  David Fridlund, arbetsförmedlingschef,  010-488 17 09
Presskontakt: Eva Antonsson,  kommunikatör,  010-488 23 43

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera