Här är det lättast att få jobb

Det är gott om jobb inom många yrken i Kronobergs län. Allra hetast på arbetsmarknaden i länet är läkare, sjuksköterska, undersköterska och lärare.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar en fortsatt stark arbetsmarknad i Kronobergs län inom många branscher, exempelvis inom hälso- och sjukvård, bygg och anläggning och inom data/it. Under året väntas 600 nya jobb växa fram i länet.

I dag publicerar Arbetsförmedlingen foldern Jobbmöjligheter, med färsk information om de yrken som har bäst chans till jobb i Kronobergs län under 2018.

Det finns i dag även möjlighet att lyssna till Mario Zetino, arbetsmarknads-analytiker vid Arbetsförmedlingen, på Växjölöftets jobbmässa. Klockan 13.30 talar han om hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrkesområden, vilken kompetens man behöver och hur man kan förbättra sina chanser att hitta ett jobb. http://www.vaxjoloftet.se/

– Bristen på arbetskraft inom hälso- och sjukvård och inom skolan gör att jobbmöjligheterna är mycket goda inom dessa områden. Likaså är jobbmöjligheterna goda inom bygg, data/it och industrin. Men fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett krav, säger Mario Zetino.

Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt den som har en högskoleutbildning men även den som har gått ett yrkesprogram på gymnasiet.

– Vill man ha jobb direkt efter gymnasiet är det klokt att satsa på en yrkesutbildning inom till exempel vården som undersköterska. På högskolenivå är det i år lättast att få jobb för läkare, specialistsjuksköterskor, lärare och mjukvaru-och systemutvecklare säger Mario Zetino.

Något svårare är det att få jobb inom handel som butikssäljare och kassapersonal i Kronobergs län.

Listor över brist- och överskottsyrken i Kronoberg

Här är det brist på arbetskraft och lätt att få jobb, högskolenivå
Arbetsterapeuter, barnmorskor, behandlingsassistenter, biomedicinska analytiker, civilingenjörer och ingenjörer, controllrar, förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, jurister, kuratorer, läkare, lärare i yrkesämnen, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, mjukvaru- och systemutvecklare, psykologer, sjuksköterskor (grund- och specialistutbildade), tandläkare, studie- och yrkesvägledare, universitets- och högskolelärare

Här är det brist på arbetskraft och lätt att få jobb, övriga utbildningsnivåer
Anläggningsarbetare, buss- och lastbilsförare, byggnads- och ventilationsplåtslagare, förare av jordbruks- och skogsmaskiner, installations- och serviceelektriker, kockar, lackerare och industrimålare, maskinreparatörer, maskinställare och maskinoperatörer inom metall- och träindustri, motorfordonsmekaniker, murare, målare, svetsare, slaktare och styckare, tolkar, träarbetare/snickare, undersköterskor, vvs-montörer

Här är det överskott på arbetskraft och svårare att få jobb, högskolenivå
Banktjänstemän, finansanalytiker och investeringsrådgivare

Här är det överskott på arbetskraft och svårare att få jobb, övriga utbildningsnivåer
Butikssäljare fackhandel eller dagligvaror, ekonomiassistenter, handpaketerare, kassapersonal, kontorsreceptionister, kontorsassistenter och sekreterare, telefonister vaktmästare

För information:  Mario Zetino, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 20 14
Presskontakt:  Peter Nilsson, kommunikatör, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera