Korrigerad månadsstatistik Kronobergs län januari 2018

Siffrorna i pressmeddelandet som kom tidigare på morgonen var dessvärre fel. I detta utskick finns rätt siffror.

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Kronobergs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Kronobergs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017)

  • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 8 110 personer (8 100) varav 1 550 inom etablering (1 860).

  • 11,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,9).* Sammanlagt 1 340 personer (1 480) varav 280 inom etablering (340).

  • 3 750 personer var öppet arbetslösa (3 820).
  • 4 360 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 270) varav 670 inom etablering (710).

  • 500 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (570)

  • 640 personer fick arbete (690) varav 40 inom etablering (30).
  • 120 personer varslades om uppsägning (30).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

 

För mer information: Mario Zetino, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 20 14.
Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, telefon 010-486 76 20.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se