Krafttag mot ungdomsarbetslösheten med framgångsrikt projekt

Nyss avslutades projektet Ung komp. Genom projektet har Arbetsförmedlingen tillsammans med kommunen tagit krafttag mot ungdomsarbetslösheten på flera orter i Sverige. I Växjö har 7 av 10 av de som deltagit i Ung komp fått jobb eller börjat studera.

I Ung komp har Arbetsförmedlingen och kommunen arbetat tillsammans i multikompetenta team för att bryta och förebygga långtidsarbetslöshet hos unga.

– Vi ser att samverkan och multikompetenta team, som består av flera olika yrkesroller, är tydliga framgångsfaktorer för att minska ungdomsarbetslösheten, säger Amel Lulic, delprojektledare och nu samordnare för Ung komp.

Ung komp möter unga som har en komplex problematik och behöver brett stöd från både Arbetsförmedlingen och kommunen. Projektet har utvecklat arbetssätt som passar målgruppens behov. Framgångsreceptet är samverkan, multikompetenta team och att ta ungdomens hela livssituation i beaktning.

– Vi behöver förstå hela ungdomens livssituation. Till exempel är teamets socialsekreterare en ingång till både socialtjänsten och andra kommunala insatser, medan arbetspsykologen är ett stöd för både arbetssökande och arbetsgivare med fokus på yrkesvägledning och kompetensförsörjning. Det gör att ungdomen inte bara finner och får ett arbete eller en studieplats, utan också behåller den. Det ger långsiktiga resultat, säger Amel Lulic.

Sverige har idag rekordlåg ungdomsarbetslöshet. Oavsett konjunkturläget behöver många hjälp att ta första steget ut på arbetsmarknaden som är viktigt för varaktig etablering i arbetslivet. När projektet nu avslutats tar Arbetsförmedlingen tillvara på erfarenheterna i olika former på olika orter.

– Ung komp är en nu implementerad del av Arbetsförmedlingen Växjö och Östra Kronobergs län. Vi har utökat åldernivån och arbetar idag med ungdomar mellan 16-29 år, säger Amel Lulic.

Välkommen att kontakta Amel Lulic för mer information och ev. intervju med en deltagare.

 

Faktaruta om Ung komp

Bakgrund

Ung komp startade för att förhindra och bryta långvarig arbetslöshet bland unga. Ung komp finns på 19 orter i Sverige – från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen, deltagande kommuner och Europeiska socialfonden. Ung komp startade i juni 2015 och avslutades i mars 2018.Ung komp finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Järfälla Upplands-Bro, Landskrona, Motala, Norrköping, Skellefteå, Trollhättan, Uppsala, Visby, Växjö, Örebro, Linköping, Katrineholm och Oxelöseund.

Målgrupp

Unga i åldern 16 och 24 år som befinner sig i långtidsarbetslöshet eller som riskerar långtidsarbetslöshet.

Metod

Multikompetenta team där olika yrkesgrupper från Arbetsförmedlingen och kommunen jobbar tillsammans för att omhänderta alla ungdomens behov.

Resultat

7000 ungdomar har deltagit i Ung komp. 7 av 10 av de som avslutat projektet har börjat arbeta eller studera.

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera