Linnéregionens IT-företag samarbetar med Arbetsförmedlingen för att hitta kompetensen

Arbetsförmedlingen och det regionala IT-klustret IEC har stärkt sina band. Bland annat har lokala IT-företagare utbildat arbetsförmedlare och Arbetsförmedlingen har utsett särskilda kontaktpersoner för IT-branschen.

Ambitionen är att utöka samarbetet kring rekryteringen och att omhänderta den kompetens som nyanlända har med sig.

Representanter för lokala IT-företag har via IEC-samarbetet vid ett antal utbildningstillfällen medverkat till att höja arbetsförmedlarnas kompetens kring IT-branschen. Från vänster: Petter Hammarbäck, kommunikatör IEC, Björn Lundsten, projektledare näringsliv IEC, Ola Lindblom, branschstrateg Arbetsförmedlingen, och Diana Unander Nordle, projekt- och forskningskoordinator IEC.

IT-klustret IEC beskriver sig själva som en brygga mellan IT-forskare och det omgivande samhället. En av de frågor som har högst prioritet just nu är kompetensförsörjningen inom den digitala sektorn och på det området har nätverket sedan en tid ingått ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

– Vi vet att Arbetsförmedlingen sitter på viktigt kunskap, samtidigt som många arbetsförmedlares kännedom om IT-branschen har varit låg. Det har bidragit till att många företag valt att inte ta hjälp av Arbetsförmedlingen vid sina rekryteringar, säger Diana Unander Nordle, projekt- och forskningskoordinator på IEC vid Linnéuniversitetet.

Björn Lundsten, projektledare för näringsliv på IEC, berättar att en det nu finns en vilja att förbättra samarbetet.

– De sista tio åren har företagen börjat växa igen efter IT-krisen och det har blivit allt svårare att rekrytera. För att motverka det jobbar vi bland annat med att få fler kvalificerade sökanden till Linnéuniversitetets IT-utbildningar.

Kompetenshöjning av arbetsförmedlare

Kan även Arbetsförmedlingen bidra i denna situation? Ja, det är i varje fall förhoppningen från IEC:s sida.

För att råda bot på arbetsförmedlarnas upplevt dåliga kunskap om IT-branschen har IEC i samarbete med Arbetsförmedlingen initierat en kompetenshöjningsinsats.

– Det har varit representanter från branschen som har utbildat arbetsförmedlare vid tre olika tillfällen och med olika teman under det senaste året. Ytterligare en träff är planerad till den 14 september, säger Ola Lindblom, Arbetsförmedlingens branschstrateg i Småland Blekinge.

Några av de frågor som har tagits upp vid utbildningstillfällena är vilka yrkesområden som finns inom IT-sektorn, vilken kompetens som efterfrågas – särskilt bland utvecklare, testare, driftspersonal, teknisk support och funktions-IT, hur mjukvarubolagen fungerar samt vilka nyckelord som är viktiga i ett CV.

Ytterligare ett resultat av samarbetet inom IEC-nätverket är att Arbetsförmedlingen har utsett lokala kontaktpersoner för IT-branschen (se kontaktuppgifter nedan). De ska fungera som ”en väg in” för arbetsgivarna och göra en första bedömning kring vilken typ av rekryteringshjälp Arbetsförmedlingen kan bidra med.

Nyanlända ses som en ”gyllene skatt”

Diana Unander Nordle menar att det stora inflödet av nyanlända har medfört att många företags intresse för vad Arbetsförmedlingen kan bidra med har ökat.

– Det beror på att det bland de nyanlända finns kandidater med spännande kompetensprofiler som i många fall motsvarar just det företagen söker.

– Där kan vi bidra med att rusta de nyanlända för det svenska arbetslivet. För oss är det viktigt att tro på varje individs förmåga och i vissa fall kanske ett anställningsstöd kan vara en väg att pröva en person om man känner sig osäker, säger Ola Lindblom, som samtidigt konstaterar att det inte bara är i Linnéregionen IT-företagen behöver rekrytera.

– Nej, det är samma situation över hela landet. Företagen skriker efter kompetens.

Björn Lundsten inflikar att frågan kring vad de nyanlända kan bidra med är det hetaste ämnet bland många IT-företag just nu.

– De ser dem som en ”gyllene skatt”, även om det kanske inte är riktigt så enkelt.

Matchning på asylboenden

I den konkurrenssituation som råder kan det vara värt att ta reda på hur kompetensen ser ut redan på asylboendena, menar Ola Lindblom som nämner att det bland annat kan ske genom Arbetsförmedlingens nya kompetensverktyg Jobskills, där nyanlända arbetssökande inför ett eventuellt uppehållstillstånd kan förbereda sig för arbetsmarknaden genom att beskriva sin kompetens. I nästa version kommer dessutom arbetsgivare att ha möjlighet att söka efter den kompetens de behöver.

Ytterligare en möjlighet är Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar, där ett eller flera företag i samråd med Arbetsförmedlingen också kan skapa en anpassad rekryteringsutbildning.

– Där kan bland annat våra företagsrådgivare hjälpa till. Det är en helt ny yrkeskategori som vi anställt det senaste året. De kommer att få en allt viktigare roll i att stötta företagare vid sidan av alla arbetsförmedlare som jobbar med fördjupade arbetsgivarkontakter, säger Ola Lindblom.

Ett problem som många arbetsgivare har upplevt är att om de annonserar i Platsbanken får in för många okvalificerade ansökningar, men Ola Lindblom har ett svar på hur detta kan undvikas:

– Man behöver inte annonsera öppet utan många gånger kan det vara bättre att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att söka utifrån en önskad profil. Vi har samma professionella verktyg som rekryteringsbolagen, där vi kan hitta kompetens både bland våra inskrivna och externa sökande – utan att det kostar arbetsgivarna något.  Sedan levererar vi ett urval av kandidater där arbetsgivaren kan välja vilka som är intressanta att gå vidare med. Istället för att få in 500 ansökningar på en annons kan vi leverera ett fåtal kompetenta förslag.

Lära känna varandra bättre

Ytterligare en möjlighet är att via det europeiska arbetsförmedlingsnätverket Eures hitta kompetens utanför Sveriges gränser, i de europeiska länder som deltar i samarbetet.

– Där finns en viss skepsis bland många företag i Småland. En del vågar inte ens rekrytera en stockholmare, eftersom man tror att det inte blir långvariga här innan de börjar längta hem, säger Björn Lundsten lite ironiskt, men Diana Unander Nordle kontrar med att en hel del av de internationella studenterna på Linnéuniversitetet faktiskt vill stanna i Småland.

Ola Lindblom avslutar med att konstatera att Arbetsförmedlingen framöver kommer att bli bättre på att tala om för IT-företagarna vad de kan erbjuda.

– Samtidigt måste båda parter bjuda till för att lära känna varandra bättre och för att stämma av förväntningarna, något vi har påbörjat genom IEC-samarbetet.

– Det känns positivt och jag skulle vilja uppmana andra regioner att ta efter vårt initiativ för att öka kompetensen kring den digitala sektorns kompetensbehov, säger Diana Unander Nordle.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Om IEC

IEC (Information Engineering Center) startades 2011 som ett EU-projekt för att etablera samverkan mellan IT-sektorn i Linnéregionen (Kalmar och Kronobergs län) och IT-forskningen vid Linnéuniversitetet.

Finansiering kommer från Tillväxtverket, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Växjö och Kalmar kommun. Visionen är att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region.

Läs mer på IEC:s webbplats: http://iec2020.se/.

Arbetsförmedlingens lokala kontaktpersoner för IT-branschen

Kalmar län: Petronella Carlevad, 010-488 77 05, petronella.carlevad@arbetsformedlingen.se.

Kronobergs län: Anna Dahl, 010-488 18 48, anna.x.dahl@arbetsformedlingen.se samt David Shahrestani, 010-488 10 82, david.shahrestani@arbetsformedlingen.se.

För hjälp med rekrytering i Europa, via EURES (European Employment Services): Elena Tornberg, 010-486 15 10, elena.tornberg@arbetsformedlingen.se.

 

Text och bild: Jonas Hansson

Läs också: Visma Spcs bidrar till att höja arbetsförmedlarnas kunskap om IT-branschen.

 

För mer information:

Diana Unander Nordle, projekt- och forskningskoordinator IEC, 0730 - 57 70 64

Ola Lindblom, branschstrateg Arbetsförmedlingen Småland Blekinge, 010 - 486 65 15

Presskontakt:

Petter Hammarbäck, kommunikatör IEC, 070 - 675 21 57

Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen, 010 - 488 42 92

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Jag skulle vilja uppmana andra regioner att ta efter vårt initiativ för att öka kompetensen kring den digitala sektorns kompetensbehov.
Diana Unander Nordle, IEC