Månadsstatistiken för Kronobergs län april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för månad i korthet för Kronobergs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018, Kronobergs län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för samma månad föregående år.)

  • 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 7870 personer (7 880) varav 1 510 inom etablering (1 890).
  • 10,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,0 ).* Sammanlagt 1 220 personer (1 370) varav 270 inom etablering (380).
  • 3 400 personer var öppet arbetslösa (3 400).
  • 4 470 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 480) varav 770 inom etablering (820).
  • 370 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (300).
  • 660 personer fick arbete (620) varav 20 inom etablering (30).
  • 10 personer varslades om uppsägning (30).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Månadsstatistiken för maj månad publiceras 14 juni klockan 8.

För mer information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 03 96.
Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, telefon 010-488 46 03.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se