Månadsstatistiken för Kronobergs län för januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Kronobergs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018, Kronobergs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 53 497 personer (55 542) varav 8 984 inom etablering (9 306).
     
  • 8,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,9).* Sammanlagt 7 349 personer (8 898) varav 1 607 inom etablering (1 753).
  • 29 800 personer var öppet arbetslösa (29 945) varav 8 984 inom etablering (9 306).
  • 23 697 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 597) varav 3 179 inom etablering (2 991).
  • 3 618 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 560) varav 178 inom etablering (342).
  • 4 283 personer fick arbete (4 561) varav 321 inom etablering (127).
  • 486 personer varslades om uppsägning (860).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Månadsstatistiken för månad publiceras datum kl. 8:00

För mer information: Mario Zetino, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-488 20 14
Presskontakt: Peter Nilsson, kommunikatör, telefon 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se